Ajudes i subvencions 2016


Linia promoció turística Ajuntaments i altres organismes públics

 

Línia aplicacions tecnològiques

 

Línia associacions i ens sense ànim de lucre

 

Línia infraestructures turístiques

 

Termini de justificació: 31 d ‘octubre de 2016
Consultes: ajudes.patronat@dival.es

Descarrega’t el document (pdf emplenable) d’alta de tercers del Patronat Provincial de Turisme, perquè et puguem donar d’alta com a proveïdor del Patronat: Alta Tercers