CONVOCATÒRIA D’AJUDES A EMPRESES ORGANITZADORES DE FESTIVALS 2021

  • Publicació BOP
  • Bases Convocatòria Festivals 2021
  • Annex II Declaració Responsable
  • Annex III Marca València Turisme
  • Annex IV Compte Justificatiu