CONVOCATÒRIA D’AJUDES 2021 “IMPULSEM TURISME”

CLÀUSULES GENERALS A TOTES LES CONVOCATÒRIES CLÀUSULES GENERALS Impulsem Turisme 2021

 

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES:

 1. Ajudes a entitats locals:
  • Municipis (que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic) i entitats locals menors per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i els visitants davant de la Covid-19. 1.1 MUNICIPIS I EELL MENORS Impulsem Turisme 2021
  • Municipis (de menys de 30.000 habitants) per a la realització o la reposició d’infraestructures en recursos turístics. 1.2 MUNICIPIS INFRASTUCTURES Impulsem Turisme 2021
  • Mancomunitats per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i els visitants davant de la Covid-19. 1.3 MANCOMUNITATS Impulsem Turisme 2021
 2. Ajudes a entitats sense ànim de lucre:
  • Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a accions de promoció turística i accions i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i visitants davant de la Covid-19. 2.1 ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
  • Organitzacions representatives de les empreses del sector turístic de la província de València (associacions, federacions o organitzacions empresarials) en els àmbits de l’allotjament, la restauració, l’hostaleria, els serveis turístics, l’oci i els viatges per a reduir l’impacte de la crisi provocada per la Covid-19. 2.2 ORGANITZACIONS REPRESENTATIVES D’EMPRESES Impulsem Turisme 2021

Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 27 d’abril

ANNEXOS models normalitzats per a totes les convocatòries

 • ANNEX I – SOL·LICITUD 01_ANNEX_I_Sol·licitud_2021_valencià
 • ANNEX II – DECLARACIÓ RESPONSABLE 02_ANNEX_II_declaracióResp_Valencià
 • ANNEX III – MARCA CORPORATIVA 03_ANNEX III_MARCA_Valencià
 • ANNEX IV – COMPTE JUSTIFICATIU 04_ANNEX_IV_Cuenta Justificativa_2021_Valencià

 

INSTRUCCIONS Per a emplenar les sol·licituds en Seu Electrònica

Resolucions concessió d’ajudes

Concessió de les ajudes econòmiques destinades a mancomunitats Impulsem Turisme 2021 per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i visitants enfront de la COVID-19.

Concessió de les ajudes econòmiques destinades a organitzacions representatives de les empreses del sector turístic (associacions, federacions o organitzacions empresarials) en els àmbits de l’allotjament, restauració/hostaleria, servicis turístics, oci i viatges, per a reduir l’impacte de la crisi provocada per la Covid-19.

Concessió de les ajudes econòmiques destinades als municipis de menys de 30.000 habitants, les despeses directament relacionades amb la realització i/o reposició d’infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, historicoartístic i mediambiental.

Concessió de les ajudes econòmiques destinades a Municipis que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic i entitats locals menors per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i visitants enfront de la Covid-19.

Concessió de les ajudes econòmiques destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a accions de promoció turística i accions i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i visitants enfront de la COVID-19.