Ajudes i subvencions 2017

Línia de subvencions destinades a municipis i entitats locals menors per a l’organització i promoció de fires i certàmens de caràcter turístic, la difusió de festes d’interés turístic o l’elaboració de projectes de creació de productes turístics.

Presentació de sol·licituds

 • Termini: Del 27 de març al 19 d’abril.
 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
 • Documentació a annexar a la sol·licitud electrònica:

Annex I. Declaració responsable

Annex II. Alta de tercers

Resolució

 • Anunci d’adjudicació d’ajudes publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 16 d’agost de 2017

                  Anunci adjudicació BOP Base 1

Justificació

 • Termini:
  16 de setembre de 2017 (activitats o projectes realitzats fins a l’1 de setembre).
  15 de novembre de 2017 (activitats o projectes realitzats entre el 2 de setembre i el 31 d’octubre).
 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
 • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

Annex III. Certificat justificació

Annex IV. Marca

Línia de subvencions destinades a municipis per a la realització d’infraestructures de senyalització turística d’itineraris urbans i senderistes.

Presentació de sol·licituds

 • Termini: Del 27 de març al 19 d’abril.
 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
 • Documentació a annexar a la sol·licitud electrònica:

Annex I. Declaració Responsable

Annex II. Alta de tercers

Resolució

 • Anunci d’adjudicació d’ajudes publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 16 d’agost de 2017

                     Anunci adjudicació BOP Base 2

Justificació

 • Termini:
  El termini per a executar l’activitat objecte de subvenció estarà comprés entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2017.El termini màxim de justificació finalitzarà el 10 de novembre de 2017.
 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
 • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

Annex III. Marca

Línia de subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a la realització d’accions de promoció turística.

Presentació de sol·licituds

 • Termini: Del 27 de març al 19 d’abril
 • Presentació en paper a través de registre o electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ciutadans
 • Documentació a annexar o adjuntar a la sol·licitud:

Annex I. Formulari de sol·licitud

Annex II. Alta de tercers

Annex III. Declaració responsable

Resolució

 • Anunci d’adjudicació d’ajudes publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 16 d’agost de 2017

                     Anunci Adjudicació BOP Base 3

Justificació

 • Termini:
  El termini per a executar l’activitat objecte de la subvenció estarà comprés entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2017.El termini per a la justificació de l’activitat subvencionada finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2017.
 • Presentació en paper a través de registre o electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ciutadans.
 • Documentació a annexar a la justificació:

Annex IV. Marca

                        Annex V. Certificat

Línia d’ajudes a municipis costaners per a la desestacionalització i dinamització turística de les platges

Presentació de sol·licituds

 • Termini: Del 12 al 26 d’octubre de 2017.
 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
 • Documentació a annexar a la sol·licitud electrònica:

Annex I.Declaració responsable

Resolució

 

Informació addicional i consultes:

ajudes.patronat@dival.es

Presentació de les subvencions de turisme a Ajuntaments