FES-TE UN SELFIE AMB LA VUELTA A LES COMARQUES VALENCIANES I GUANYA UNA EQUIPACIÓ CICLISTA

València Turisme convoca el concurs fotogràfic «Fes-te un selfie amb la Vuelta a les Comarques Valencianes i guanya una equipació ciclista».

selfie-lavuelta

Podran participar en el concurs totes aquelles fotografies noves pujades al Facebook de València Turisme entre els dies 7 i 25 de setembre de 2016, que reflectisquen autofotos fetes als municipis valencians pels quals passa la Volta Ciclista a Espanya 2016 (Requena, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Ayora, Moixent, Fontanars dels Alforins, Bèlgida, Ontinyent, Agullent, Albaida, el Palomar, Real de Gandia i Gandia).

PER A PARTICIPAR PUNXA EN AQUEST ENLLAÇ http://ow.ly/AT57303YqMT.

Entre els participants es farà un sorteig de manera automàtica i aleatòria per a seleccionar deu guanyadors que obtindran una equipació ciclista de València Turisme.

Els premiats seran publicats en el compte oficial de Facebook de València Turisme.

Participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

Bases Legals Concurs Fotogràfic

FES-TE UNA AUTOFOTO AMB LA VOLTA A LES COMARQUES VALENCIANES I GUANYA UNA EQUIPACIÓ CICLISTA.

Objecte, dates i àmbit

 El Patronat Provincial de Turisme de València, a través del seu compte de Facebook València Turisme organitzarà el concurs «Fes-te una autofoto amb la Volta a les Comarques Valencianes i guanya una equipació ciclista», en el qual podran participar tots els usuaris de Facebook majors d’edat, que siguen seguidors de la pàgina de València Turisme en Facebook.

Descripció i mecànica de la promoció

Per a poder participar en la promoció els usuaris interessats hauran de penjar una fotografia d’una autofoto en qualsevol municipi valencià pel qual passe la Volta Ciclista a Espanya 2016, i clicar en «M’agrada» en la pàgina de València Turisme. Les bases i condicions del concurs estaran disponibles en www.valenciaturisme.org.

Entre els participants es farà un sorteig de manera automàtica i aleatòria per a seleccionar deu guanyadors que obtindran, cadascun, l’equipació ciclista de València Turisme.

Lloc i durada de la promoció

El present concurs solament tindrà validesa del 7 al 25 de setembre de 2016, ambdues dates inclusivament.

El 26 de setembre de 2016, se seleccionaran els deu guanyadors dels deu premis consistents en una equipació ciclista de València Turisme per a cada guanyador.

Premi

El premi consisteix en una equipació ciclista de València Turisme.

Els premiats seran publicats en el compte oficial de Facebook de València Turisme.

El guanyador haurà de posar-se en contacte amb el Patronat Provincial de Turisme a través de l’adreça de correu electrònic següent:  patronato.turismo@dival.es, en un termini de quinze dies des que s’anuncie.

En cas que el guanyador no conteste en el termini indicat per a acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat.

El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi.

Protecció de dades personals

Els participants autoritzen que les seues dades personals facilitades siguen incorporades a un fitxer el responsable del qual és el Patronat Provincial de Turisme, que les utilitzarà per a gestionar aquest concurs promocional, per a contactar amb el guanyador i lliurar-li el premi i enviar-li comunicacions posteriors. Aquestes dades seran tractades confidencialment i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de la seua informació personal.

El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, per correu electrònic a la següent adreça: patronato.turismo@dival.es

Normes de control i seguretat

El Patronat Provincial de Turisme de València es reserva la facultat d’adoptar totes aquelles mesures que siguen oportunes per a evitar qualsevol conducta de la qual sospite que tinga per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seues normes o en perjudici d’altres participants, i la seua primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i la pèrdua de qualsevol dret al premi que eventualment haguera obtingut.

València Turisme es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que considere sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, a manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil en Facebook per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma Facebook, perquè adopte les mesures que corresponguen. Igualment, es reserva el dret d’emprendre qualssevol accions legals que pogueren correspondre-li.

El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a descarregar i excloure del concurs qualsevol fotografia enviada pels usuaris quan ho considere oportú.

El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a excloure participacions que continguen elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitació de responsabilitat

 – El Patronat Provincial de Turisme de València no és responsable de les interrupcions o fallades en Internet, en les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari, ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En cas de produir-se problemes o incidències d’aquest tipus, el Patronat Provincial de Turisme farà tot el que estiga en la seua mà per a corregir-les al més prompte possible, però no pot assumir cap responsabilitat sobre aquest tema.

– El Patronat Provincial de Turisme de València exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, pogueren produir-se a causa de la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis que es produïren a causa de la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció

– La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases íntegrament i el criteri interpretatiu del Patronat Provincial de Turisme de València quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, el Patronat Provincial de Turisme quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

– El Patronat Provincial de Turisme de València es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o el funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o a finalitzar-la de forma anticipada, si fóra necessari per justa causa, sense que d’això puga derivar-se cap responsabilitat . No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina www.valenciaturisme.org i, si escau, per altres mitjans.

El Patronat Provincial de Turisme de València farà tot el possible per a evitar que cap canvi perjudique uns participants respecte d’uns altres.

– En participar en aquesta promoció reconeixes i acceptes que els drets de propietat intel·lectual sobre els materials de la promoció corresponen al Patronat Provincial de Turisme de València, i que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada de qualssevol materials publicitaris o promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.

– No podran participar en aquesta promoció:

  1. Empleats/ades del Patronat Provincial de Turisme de València.
  2. Les persones que siguen cònjuges, fills, pares, i altres persones que visquen a càrrec de les persones indicades en la lletra anterior.
  3. Qualsevol persona que, a qualsevol títol, haja participat en la preparació de la present promoció.

Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació i l’incompliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resulte de la interpretació o del compliment de les presents bases se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

 

Més informació

València Turisme convoca el concurs fotogràfic «Fes-te una autofoto amb la Volta a les Comarques Valencianes i guanya una equipació ciclista».Reservas

Haga click para reservar

Agenda d’esdeveniments