Ajudes i subvencions 2018

Línia de subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la província de València per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

 

Presentació de sol·licituds:

  • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
  • Documentació a annexar a la sol·licitud electrònica:
Justificació:
  • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

Annex V: Model justificació

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de maig al 5 de juny

Codi Ètic del Turisme Valencià

Codigo_Etico_Turismo_Valenciano

(Una vegada signat i escanejat, cal remetre a: codietic_turisme@gva.es

 

__________________________________________________________________________

Línia de subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

  • Bases reguladores de les subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

bases ASSOCIACIONS

Presentació de sol·licituds:

  • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València.
  • Documentació a annexar a la sol·licitud electrònica:
Justificació:
  • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

ANEXO V justificacion bilingue

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de juny al 18 de juny

Codi Ètic del Turisme Valencià

Codigo_Etico_Turismo_Valenciano

(Una vegada signat i escanejat, cal remetre a: codietic_turisme@gva.es