PARC NATURAL DE LA MARJAL PEGO-OLIVA

PARC NATURAL DE LA MARJAL PEGO-OLIVA

El Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, declarat el 27 de desembre del 1994, és una zona humida envoltada de muntanyes i està situat entre les províncies de València i Alacant, entre els termes municipals de Pego i Oliva. Dins de les seues 1.250 hectàrees de superfície trobem una extensió de senillars, arrossars i llacunes travessada per una xarxa de rius, séquies i canals, que conformen un espai natural d’una gran riquesa i productivitat.

Els rius Bullent i Racons voregen aquesta zona humida pels seus extrems nord i sud, respectivament, i les seues aigües nodreixen, per mitjà d’aquests canals i séquies, la totalitat de la zona humida. Açò fa possible el cultiu de l’arròs (del qual es cultiva la varietat Bomba) i manté permanentment inundada la Zona d’Especial Protecció, la zona on es conserva la marjal pròpiament dita.
En aquestes zones, inundades parcialment o permanentment al llarg de l’any, és on ens podem trobar amb una gran diversitat d’aus (fumarell de galta blanca, gall de canyar, ànecs, agrons rojos, orovals, rasclons, fotges, etc.); de peixos (amb valuosos endemismes i espècies protegides), i d’espècies vegetals com les boves i els lliris grocs.

L’excel•lent qualitat de l’aigua del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva permet l’existència de la vegetació subaquàtica millor conservada dels aiguamolls espanyols, amb unes extenses praderies submergides, que acull i serveix d’hàbitat a una fauna rica i variada, en la qual destaquen diverses espècies protegides, en perill d’extinció o endemismes, com el fumarell de galta blanca, el samaruc, la gamba de riu, la rosseta, l’oroval, el gall de canyar, la tortuga d’aigua europea i la bavosa de riu, entre altres.

Hi trobareu unes quantesrutes per a recórrer el paratge natural i quedetallema continuació:

PontA7 – Font Salada o Ullal del Burro. El recorregut l’iniciarem en el pont de l’autopista A-7; des d’aquest promontori, es poden observar les marjals rodejades per una cadena muntanyosa en forma de ferradura, les serres de Segària, Migdia i Mustalla i la població de Pego. Quant a la fauna, és fàcil divisar els agrons i els ànecs a la dita zona. Continuant per la Vall del Bovar creuem el riu Bullent, o séquia del Vedat, fins a arribar a la Font Salada o Ullal del Burro, aquest últim punt és un brollador del qual afloren aigües amb un contingut molt elevat en sal amb propietats medicinals.

Pont A7 – Barranquet. Des del pont descrit anteriorment,agafemla direcció a la zona coneguda com el Barranquet, on veurem el canal de la Vall del Bovar, on antigament se circulava amb barca en l’època del cultiu de l’arròs. El Barranquet és un altre canal, però de desaigüe, encara que, si hi ha temporal de llevant, les aigües no baixen en direcció al mar sinó que pugen cap a la marjal.

Muntanya Verda-Font Salada. L’anomenada Muntanya Verda és una elevació del terreny d’uns 35 metres d’altura, situada en l’extrem nord-oest del Parc i on està representada una gran part de la vegetació de la muntanya mediterrània. Des d’allí el viatger pot seguir el curs d’un dels afluents del riu Bullent, l’anomenat el Salinar, les aigües netes i clares del qual ens permetran veure tant la vegetació com el seu hàbitat marí. Posteriorment seguirem el curs del Bullent, que ens portarà a un estret pont que constitueix la parada de Sant Pere, i des d’allí es gira cap a la dreta i se segueix el camí fins a arribar a les aigües de la Font Salada o Ullal del Burro.

Oficina del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva

C/ Llavador, 5 – 03780 Pego
Tel. 966 400 251
Mòbil: 679 195 227
Correu electrònic: parque_pegooliva@gva.es
Web: http://parquesnaturales.gva.es/web/indice.aspx?nodo=2988&idioma=C

 


Oficina de turisme

Direcció: Passeig Lluis Vives S/N C.P: 46780 Oliva
Telèfon: 962855528
Fax: 962850462
Email: oliva@touristinfo.net
Web: http://www.tourist-oliva.com
Horari:

Horario: De lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h. Sábados, de 10:00 a 13:00 h.


Com arribar

L’accés al Parc Natural es fa des de la N-332. La carretera que va d’Oliva a Pego voreja el parc pel nord, mentre que la que uneix el Verger i Pego (ja a la província d’Alacant)en constitueix el límit pel sud. En aquesta hi ha un carril per a la circulació de bicicletes i també diverses àrees de descans. També hi ha una carretera que travessa tot el Parc Natural.