València Turisme exigirà una garantia d’igualtat en l’acció turística local

  • El primer Pla Integral d’Igualtat de Gènere en el Turisme 2020 aposta per aplicar accions igualitàries mitjançant la formació i conscienciació

 

  • Pilar Moncho: “Cal implicar al sector públic i privat local en la nova gobernanza turística igualitària, amb llenguatges i actituds no sexistes, perquè a major igualtat, més qualitat turística i més rendibilitat”

 

  • Isabel García felicita a l’Àrea de Turisme per creure en la transversalitat de la igualtat i destaca “la importància del turisme com a agent del canvi per la seua capacitat multiplicadora d’impactes i el seu potencial difusor”

 

18/01/2017.- Les diputades d’Igualtat i Turisme de la Diputació de València, Isabel García i Pilar Moncho han presentat avui, 8 de març, el primer Pla Integral d’Igualtat de Gènere en el Turisme per als municipis valencians, coincidint amb la celebració del Dia de la Dona. També ha participat en l’acte, la coordinadora del Pla d’Igualtat, Berta Polo.

Ambdues diputades han destacat la necessitat d’aconseguir una igualtat real en tots els àmbits que faça innecessària la commemoració d’una Dia de la Dona.

L’objectiu principal del programa, pioner en l’administració pública valenciana, és sensibilitzar a les i els professionals del sector turístic municipal en matèria d’igualtat de gènere i respecte a la diversitat, tenint en compte aspectes fonamentals com la utilització de “llenguatge no sexista” en la promoció turística municipal segons la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

 Un segell d’igualtat i de qualitat

Pilar Moncho ha anunciat que la nova governança turística del Patronat de Turisme de la Diputació “crearà un segell de garantia d’igualtat de gènere que s’aplicarà en tots aquells fullets i productes turístics divulgatius locals que respecten les condicions igualitàries d’homes i dones i que serà condició indispensable per a accedir als programes d’ajudes públiques convocats per València Turisme”.

Aquest segell també serà exigible a les empreses col·laboradores de l’organisme autònom perquè “cal implicar al sector públic i privat local en la nova governança turística igualitària, amb llenguatges i actituds no sexistes, perquè a major igualtat, més qualitat turística i més rendibilitat”, ha destacat la diputada de Turisme i vicepresidenta del Patronat.

El Pla d’Igualtat en el Turisme 2020 preveu també la sensibilització, formació i difusió de la igualtat a través del programa #XarxaValènciaTurisme i de la nova càtedra València Turisme adscrita al campus de la Universitat Politècnica de València a Gandia.

Transversalitat de la igualtat

En la seua intervenció, Isabel García ha felicitat a l’Àrea de Turisme de la Diputació, per “creure i fer possible la transversalitat de la igualtat en tots els àmbits i promoure aquest treball, pioner, que explica, a més, amb la col·laboració d’altres institucions com la Universitat de València”.

La màxima responsable de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de València també ha incidit en la necessitat de “aprofitar la importància del turisme com a agent del canvi per la seua capacitat multiplicadora d’impactes i el seu potencial difusor”.

Només un fullet amb atenció a la diversitat sexual

La coordinadora del Pla d’Igualtat en el Turisme, Berta Polo, ha explicat la metodologia –entrevistes voluntàries a les i els tècnics de les Oficines de Turisme i anàlisi de 470 fullets- i la mostra -89% del total els treballadors i treballadores de les oficines- emprades per al diagnòstic previ.

La conclusió ha sigut “alarmant”. Un 40% dels fullets no té impacte apreciable perquè, segons Polo, “s’opta per paisatges deshabitats, sense persones, per a evitar el suposat problema”, mentre que del 60% amb impacte apreciable, “la majoria són amb impacte negatiu, i només hi ha un fullet amb atenció a la diversitat i orientació sexual”.

El llenguatge utilitzat en la majoria dels materials de promoció turística local “no utilitza el llenguatge incloent”, una situació “que ha de canviar, i de segur ho farà, gràcies a accions com el Pla d’Igualtat”.

Sobre el potencial difusor al·ludit per les diputades d’Igualtat i Turisme i el seu efecte multiplicador, Berta Polo ha explicat que en 2015 les oficines de turisme de les 14 comarques valencianes van atendre 700.000 demandes d’informació i van emetre 1’4 milions de fullets..


Agenda d’esdeveniments