La Diputació de València implanta un pla pioner d’Igualtat de Gènere en el Turisme

  • Les Àrees de Turisme i Igualtat engeguen el primer pla integral d’Igualtat per als municipis amb servei d’informació turística
25/08/2016

Les Àrees de Turisme i Igualtat de la Diputació de València, dirigides per les diputades Pilar Moncho i Isabel García, han engegat el primer Pla Integral d’Igualtat de Gènere en el Turisme per als municipis valencians.

La Diputació ha convidat a participar en el projecte a totes les oficines de turisme de la província, tant a les que estan en la Xarxa Tourist Info, com a les d’Informació Turística Municipal, i ja s’està treballant amb aquelles que s’han adscrit al pla d’Igualtat de Gènere en el Turisme.

L’objectiu principal del programa, pioner en l’administració pública valenciana, és sensibilitzar les/els professionals del sector turístic municipal en matèria d’igualtat de gènere i respecte a la diversitat, tenint en compte aspectes fonamentals com la utilització de “llenguatge no sexista” en la promoció turística municipal segons la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

Formació del Patronat de Turisme

El Pla Integral d’Igualtat de Gènere en el Turisme forma part del programa formatiu “Xarxa València Turisme” del Patronat Provincial de Turisme de València.

Actualment el Pla es troba en la Fase de Diagnòstic per a analitzar la realitat actual en les oficines de les comarques valencianes i detectar les necessitats per a avançar en la igualtat de gènere en la promoció turística i en el servei d’informació turística que es presta en les oficines de turisme.

Manual de la Igualtat de Gènere en matèria de promoció turística

Amb els resultats obtinguts en la fase d’anàlisi que està ara en marxa, s’elaborarà un Manual de la Igualtat de Gènere en matèria de promoció turística que el Patronat de Turisme farà extensiu a tots els municipis de les comarques valencianes que treballen la promoció turística, especialment a aquells que disposen d’oficina de turisme.

El Pla Integral d’Igualtat en el Turisme finalitzarà amb la fase d’Avaluació i Seguiment per a mesurar els resultats de la seua implantació i assegurar l’eficàcia i continuïtat en el temps.