MONASTERIO DEL PUIG

MONASTERIO DEL PUIG

El Monestir del Puig és un dels edificis més importants de València i va ser declarat Monument Històric Artístic Nacional en 1969. La fundació del Monestir comença l’any 1238 i es deu a la voluntat del rei Jaume I El Conqueridor, ja que mentre es trobava en l’actual població del Puig preparant el setge a la ciutat de València, Sant Pere Nolasco, fundador de l’Ordre de la Mercè, que acompanyava al rei, va trobar enterrada en el pujol i davall d’una campana, una taula amb la imatge de la çMare de Déu. Considerant el rei Don Jaime aquesta troballa com un fet miraculós, va proclamar a Santa María del Puig patrona del Regne de València.

 


Direcció

carrer Lo Rat Penat 1A
Telf: 961470200
Email: mercedariospuig@gmail.com