TORRE DE TORREJÓN

TORRE DE TORREJÓN

La Torre de Torrejón, declarada BIC, es troba en una zona muntanyenca en la partida del mateix nom. Es tracta d’una torre rectangular d’origen iber, que havia de formar part de les defenses d’un assentament allí existent, a tenor de les restes arqueològiques oposades. Es troba totalment arruïnada, apreciant-se tan sols els seus basaments i part de la seua estructura semiocultes per la vegetació del paratge.

Informació pràctica:

http://www.gatova.es/es/content/yacimiento-iberico

Tel: 964 12 60 01