Jaciment Visigot del Pla de Nadal

Jaciment Visigot del Pla de Nadal

   En els últims anys, Riba-roja de Túria ha cobrat gran rellevància a causa de les troballes realitzades en la zona. Este municipi alberga un dels jaciments arqueològics més important del segle VII. Estem parlant de Pla de Nadal, una vila àulica d’època visigoda que constitueix un exemple paradigmàtic de l’estament nobiliari de l’Antiguitat tardana.

La vila de Pla de Nadal és un conjunt arquitectònic residencial i és una de les poques evidències d’arquitectura civil visigoda en terres europees. Este excepcional recinte de façana torrejada i pòrtics perimetrals, a la manera de les villae renanas amb torres avançades típiques de la Germania romana, va haver d’estar dotat com a mínim de dos plantes que arribarien als 12 metres d’altura; la superior, on estarien instal·lats els nombrosos frisos i elements escultòrics tallats a bisell, que constitueixen la singularitat més específica d’este jaciment, i una planta baixa rústica destinada a l’emmagatzematge de gra, vi o oli en grans cànters.

Una de les singularitats de l’edifici del Pla de Nadal resideix en la seua gran riquesa escultòric-arquitectònica, havent-se recuperat unes 800 peces de pedra esculpida, de les quals 400 corresponen a les fàbriques del mateix i altres tantes a elements ornamentals. Algunes d’estes peces actualment es troben exposades al MUPLA. Entre les peces singulars destaca un xicotet medalló amb anagrama adornat de roleus vegetals similars als dels frisos i plaques decoratives. La part central està ocupada per un anagrama en forma de creu en el que poden identificar-se les lletres “T, E, B” al braç vertical; “D, E, M” en l’horitzontal i novament en el vertical I i R, que podria transcriure com “TEBDEMIR”. Nom similar a l’epígraf “TEVDINIR”, grafiat en el revers d’una venera i que es podria entendre com referits a un mateix personatge, el fundador o propietari d’esta magnífica vila palatina. Este nom podria vincular este edifici palatí al personatge històric Teodomiro d’Oriola, subscriptor del famós pacte de submissió als àrabs de principis del segle VIII.

Respecte al moment final d’este conjunt palatí pot presumir-se un dilatat procés de ruïna i aterrament, amb un abandó previ de les seues instal·lacions, seguit d’un devastador incendi, documentat arqueològicament, que podria vincular-se amb la incursió de l’emir Abd al-Rahman I, ocorreguda cap a l’any 778-779 i que va culminar amb la destrucció de València i la seua antiga seu episcopal, amb l´evolució històrica del qual, el Pla de Nadal pareix estar unit.

Actualment, les peces recuperades es troben exposades en el Museu Visigot de Pla de Nadal (MUPLA) situat al Castell de Riba-roja.


Oficina de turisme

Direcció: Calle Cisterna 30 C.P: 46190 Riba-roja de Túria
Telèfon: 962772184
Fax: 960615039
Email: riba_roja@touristinfo.net
Horari:

Lunes a viernes: 09:00 a 14:30h

Jueves y viernes: 16:00 a 19:00h

Sábados: 10:00 a 14:00h