CASTELL DEL POYO

CASTELL DEL POYO

El Castillo del Poyo, també conegut com a Fuerte del Collado, s’alça sobre un turó de 1.475 metres al nord del terme d’Alpuente, molt prop de la línia divisòria amb la província de Terol. L’emplaçament degué ser ocupat des de molt antic, com ho proven les troballes documentades des de l’Edat del Bronze, així com ibèriques, romanes, àrabs, medievals; la seua ocupació arriba fins a la tercera Guerra Carlina, quan el 6 d’agost de 1840 va ser pres per les tropes liberals i assolat; alguns d’elles es conserven en el Museu Arqueològic Municipal d’Aras d’Alpuente. Poc queda hui sobre la rasant del cim del poderós Fuerte del Collado després de la presa i consegüent destrucció a mans de les tropes liberals al comandament del general Salamanca: l’arrancada de la muralla perimetral i les seues torres sobre el faralló rocós i a l’interior, gran quantitat de ruïna entre la qual s’endevina el traçat de les construccions interiors i en algun punt, la volta que aflora d’alguna construcció subterrània. També pels vessants hi ha restes, tant de pedra de construcció com trossos de ceràmica