CAPELLETA DE SANT ANTONI

CAPELLETA DE SANT ANTONI

A pesar que no es troba en un estat òptim de conservació, la Capelleta de Sant Antoni conté el seu particular encant en els elements de la façana en què es mantenen ferramentes originals de les portes d’estil gòtic per les quals s’accedix al xicotet i íntim temple. També en l’exterior, el retaule de taulellets de la portada, elaborat com a reconeixement del seu primer segle de vida, demostra la seua rellevància artística. La capella es va construir al segle XIV encara que va experimentar una remodelació al XIX quan es va derrocar l’església primitiva.