Festivitat de Sant Roc

Advocat contra les pestes, el culte a Sant Roc va recobrar gran fervor a causa de les epidèmies de còlera del segle xix. Vestit amb els hàbits del pelegrí compostel·là, i sempre acompanyat per un gos, aquest sant occità del segle xv ocupa un lloc molt destacat en el panteó sagrat valencià. La comarca de l’Horta, amb quinze celebracions, presenta el nombre més gran de festivitats en el seu honor, i són els bous al carrer (solta de bous i embolats) el tipus de festeig més repetit.

Com a acte singular destaca pel seu component satíric el «Plorós Soterrar del Gos de Sant Roc», que es fa a Paiporta la nit del dia 17. En aquest, els «festers del Gos» passegen en processó la imatge d’un gos de cartó pedra. Els festers, acompanyats per dones vestides de dol i a ritme de marxa de processó, traslladaran la imatge venerada fins al carrer de Sant Jordi. Una vegada allí, aquesta serà cremada, als sons de la Cançó del Fester, i a continuació es dispararà un castell de focs artificials.

Lloc de celebració

Paiporta

Dades

16 d’agost