PONT DEL MORO

PONT DEL MORO

Pont d’origen romànic ubicat antigament a la séquia de Vera, separant el terme municipal de València i d’Alboraya i recentment traslladat a la seua ubicació actual. S’hi poden apreciar les marques de les rodes dels carros dels llauradors de la zona.