Blog

SAGUNT, SUMA DE CULTURES

 

 

Sagunt, capital de la comarca del Camp de Morvedre, està situada al nord de la província de València, als peus de la Serra Calderona. La ciutat està compresa per dos nuclis urbans: Sagunt-Ciutat, situada entre la muntanya del Castillo i el riu, i el nucli de Sagunt-Port, desenvolupat entre el pla litoral, al costat del Mediterrani. El litoral saguntí s’estén al llarg de 13 km de platges de fina arena i aigües netes i transparents amb guardons tals com la Q de qualitat o les banderes blaves dels mars nets d’Europa.

El Teatre Romà de Sagunt, constitueix una de les joies més importants de la cultura romana a Espanya. Va ser construït en el segle I, aprofitant la concavitat de la muntanya, sent nombroses les graderies excavades en la roca del terreny. Declarat Monument Nacional en 1896. El Castell, declarat Monument Nacional en 1931, es troba envoltat per muralles de diferents èpoques i estils.

Destaquen a més del seu Patrimoni arqueològic romà, la Casa dels Peixos jaciment musealitzat de la Domus romana dels Peixos (s. II), es troba excavat sota un nou edifici. En ell es comprèn el funcionament integral d’una casa romana i les seues dependències, la Via del Pòrtic. És un espectacular jaciment arqueològic musealitzat, únic a la Comunitat Valenciana. En els seus més de 3.000 metres quadrats excavats sota un edifici de nova construcció, es pot observar com s’articulava una via romana, perfectament conservada, amb la ciutat.

Ens trobem davant una via d’entrada a la ciutat, en els marges de la qual s’emplaça una necròpoli en el segle I. Posteriorment, aquest espai es monumentalitza amb la construcció de diverses estructures de grans dimensions, entre les quals destaca un edifici o recinte destinat al culte.

 

CASTILLO-SAGUNTO1

La presència d’aquestes importants obres d’infraestructura urbana indica la persistència d’una organització pública i permet plantejar l’ampliació de la ciutat cap als seus sectors nord i est.
Visites guiades. Reserves 96 265 58 59.

Port de Sagunt és el nucli modern de la ciutat, situat a la vora del mar Mediterrani, a 5 km. de la llegendària Saguntum romana i a uns 25 km. de València. És conegut per les seues platges, per les seues gents i per les seues zones d’oci, però sobretot per configurar un dels exemples més importants de Ciutat-Factoria de la Comunitat Valenciana i de l’Estat Español.
La breu història del Port es troba impresa en les restes industrials que es van conservar després del desmantellament de la siderúrgica, i que en l’actualitat, conformen el seu Patrimoni Històric-Industrial.

El conjunt Històric Industrial de Port de Sagunt es compon d’elements immobles de molt diversa naturalesa: elements d’enginyeria, fabrils, habitatges, edificis de serveis, etc., tots ells amb un denominador comú: l’estar vinculats directament a la política econòmica i social de l’empresa siderúrgica. Destaca el Forn Alt –visites guiades-, Nau de Tallers Generals, Barri Obrer. Museu Industrial –en construcción, etc…

Però la ciutat de Sagunt, destaca també per la resta de patrimoni històric-artístic visitable, com l’església de Santa Maria, d’estil gòtic ogival valencià i la Casa del Mestre Penya que alberga el Museu Històric de la Ciutat, al costat de la Jueria. L’accés al recinte urbà de la Jueria es realitza a través d’un portal “Portalet de la Jueria” o “Portalet de la Sang”. Davant del portal jueu es troba l’ermita de la Sang, s.XVII. El Centre de Recepció de Visitants Casa dels Berenguer, S.XV està al costat de la plaça major.

Des de València, pots viatjar a Sagunt amb tren de rodalies. Línia C-5 > València Nord/Caudiel i Línia C-6 > València Nord/Castelló, amb freqüència de pas 20 minuts i durada del trajecte 30 minuts. L’estació es troba a l’entrada del municipi. Servei d’autobús fins al centre, El Port de Sagunt i platges.

Santos. Teatro Romano1

SAGUNTO, SUMA DE CULTURAS

Sagunto, capital de la comarca del Camp de Morvedre, está situada al norte de la provincia de Valencia, a los pies de la Sierra Calderona. La ciudad está comprendida por dos núcleos urbanos: Sagunto-Ciudad, situada entre el monte del Castillo y el río, y el núcleo de Sagunto-Puerto, desarrollado entre el llano litoral, junto al Mediterráneo. El litoral saguntino se extiende a lo largo de 13 km de playas de fina arena y aguas limpias y transparentes con galardones tales como la Q de calidad o las banderas azules de los mares limpios de Europa.

El Teatro Romano de Sagunto, constituye una de las joyas más importantes de la cultura romana en España. Fue construido en el siglo I, aprovechando la concavidad de la montaña, siendo numerosas las gradas excavadas en la roca del terreno. Declarado Monumento Nacional en 1896. El Castillo, declarado Monumento Nacional en 1931, se encuentra rodeado por murallas de diferentes épocas y estilos.

Destacan además de su Patrimonio arqueológico romano, la Casa dels Peixos yacimiento musealizado de la Domus romana dels Peixos (s. II), se halla excavado bajo un nuevo edificio. En él se comprende el funcionamiento integral de una casa romana y sus dependencias, la Via del Pòrtic. Es un espectacular yacimiento arqueológico musealizado, único en la Comunidad Valenciana. En sus más de 3.000 metros cuadrados excavados bajo un edificio de nueva construcción, se puede observar cómo se articulaba una vía romana, perfectamente conservada, con la ciudad.

Nos encontramos ante una vía de entrada a la ciudad, en cuyos márgenes se emplaza una necrópolis en el s. I. Posteriormente, este espacio se monumentaliza con la construcción de varias estructuras de grandes dimensiones, entre las que destaca un edificio o recinto destinado al culto.
La presencia de estas importantes obras de infraestructura urbana indica la persistencia de una organización pública y permite plantear la ampliación de la ciudad hacia sus sectores norte y este.
Visitas guiadas. Reservas 96 265 58 59

Puerto de Sagunto es el núcleo moderno de la ciudad, situado a orillas del mar Mediterráneo, a 5 km. de la legendaria Saguntum romana y a unos 25 km. de Valencia. Es conocido por sus playas, por sus gentes y por sus zonas de ocio… pero sobre todo por configurar uno de los ejemplos más importantes de Ciudad-Factoría de la Comunidad Valenciana y del Estado Español.
La breve historia del Puerto se halla impresa en los restos industriales que se conservaron tras el desmantelamiento de la siderúrgica, y que en la actualidad, conforman su Patrimonio Histórico-Industrial.

El conjunto Histórico Industrial de Puerto de Sagunto se compone de elementos inmuebles de muy diversa naturaleza: elementos de ingeniería, fabriles, viviendas, edificios de servicios, etc., todos ellos con un denominador común: el estar vinculados directamente a la política económica y social de la empresa siderúrgica. Destaca el Horno Alto –visitas guiadas-, Nave de Talleres Generales, Barrio Obrero. Museo Industrial –en construcción etc…

Pero la ciudad de Sagunto, destaca también por el resto de patrimonio histórico-artístico visitable, como la iglesia de Santa María, de estilo gótico ojival valenciano y la Casa del Mestre Penya que alberga el Museo Histórico de la Ciudad, junto a la Judería. El acceso al recinto urbano de la Judería se realiza a través de un portal “Portalet de la Judería” o “Portalet de la Sang”. En frente del portal judío se encuentra la ermita de la Sangre, s.XVII. El Centro de Recepción de Visitantes Casa de los Berenguer, S.XV está junto a la plaza mayor.

Desde Valencia, puedes viajar a Sagunto en Tren de cercanías. Línea C-5 > Valencia Nord/Caudiel y Línea C-6 > Valencia Nord/Castellón, con frecuencia de paso 20 minutos y duración del trayecto 30 minutos. La estación se encuentra a la entrada del municipio. Servicio de autobús hasta el centro, El Puerto de Sagunto y playas.

Més información / más información

Tourist Info Sagunto
Pl. Cronista Chabret
Tel. 962655859
Tourist Info Sagunto Playa
Av. Mediterráneo 67
Tel. 96269 04 02

www.turismo.sagunto.es