Blog

RECORREGUT MONUMENTAL PER MANISES, LA CIUTAT DE LA CERÀMICA

PARC DELS FILTRES

Rep el seu nom per trobar-se on anys arrere, concretament el 1850, va ser l’intent de construcció d’una planta potabilitzadora, la finalitat de la qual era subministrar aigua potable a la capital i als pobles de l’entorn, per a així intentar eradicar les epidèmies i la pesta. Este complex va servir durant més de seixanta anys per a abastir d’aigua depurada, segons els coneixements tècnics de l’època, València capital. Este complex s’estructurava mitjançant unes grans basses de decantació i una sèrie de filtres pels quals circulava l’aigua fins a un primer depòsit. Hui dia, l’únic espai que es conserva del complex original, ha sigut convertit, després de restaurat, en sala d’exposicions. En esta construcció destaca la utilització de la rajola caravista i es pot admirar una important mostra de l’enginyeria civil del segle XIX adaptada a un ús industrial, en la qual va participar el famós enginyer Ildenfons Cerdà. Les basses i els filtres existents, ja sense ús, van donar pas el 2003 a este parc on s’integren: el Parc Temàtic d’Història Valenciana: Una zona enjardinada on s’han col•locat una sèrie de plafons ceràmics, amb il•lustracions del personatge de còmic valencià Pumby, que ens oferixen una visió cronològica de la història de la Comunitat Valenciana començant en l’Edat de Pedra i concloent en el segle actual. I la mencionada sala d’exposicions Els Filtres, l’entrada de la qual es troba al final del parc i on se celebren exposicions temporals d’art.

MANISES1

PLAÇA COR DE JESÚS

Situada en el nucli antic de Manises, se la coneix també com l’antiga plaça del Mercat, per ser el lloc on es realitzava antigament el mercat. Compta amb una zona enjardinada i un espai per a realitzar actuacions a l’aire lliure.
CASA DE CULTURA I JOVENTUT

La Casa de Cultura i Joventut, és un edifici que data de l’any 1928. En un primer moment va ser convent de la Congregació Religiosa de les Carmelites Descalces, procedents de Lloret de Mar (Girona), on s’havien instal•lat després de l’expulsió de Mèxic per causa de la revolució de l’any 1916, fins que l’any 1984 va ser adquirit per l’Ajuntament de Manises per al fi actual. Edifici de dues plantes d’estil neogòtic que compta amb un interessant claustre amb suports de taulellets de l’època i una molt ben proporcionada capella amb volta d’arcs ogivals, hui dia dedicada a auditori i sala de conferències. En l’actualitat este edifici és la seu central de la Fundació Municipal de Cultura i Joventut, organisme autònom de l’Ajuntament de Manises i que gestiona la Casa de Cultura, l’auditori Germanies, les biblioteques públiques municipals, el Centre d’Informació Juvenil i la ràdio municipal de Manises. En l’exterior i rodejant-la trobem el jardí El Boscany, jardí que destaca per la decoració de la tanca. S’hi han col•locat una sèrie de plafons ceràmics representatius de jocs infantils. Estes decoracions són obra del taller maniser Gimeno Rius i van ser realitzades el 2003. Els murals són reproducció dels ja desapareguts i que antigament podien veure’s a la plaça d’Espanya de Manises. En ells s’escenifiquen escenes de jocs tradicionals valencians, temàtica d’acord amb el caràcter lúdic del lloc. Entre els jocs que es representen apareixen el canut, el joc del burro, la pilota a llargues, el pet i tou, el marro furtat, pelant panolles, etc.

PARC DEL FERROCARRIL

Parc infantil decorat amb murals ceràmics que representen la història del ferrocarril de Manises, des dels inicis en 1889 amb les locomotores de vapor. L’arribada del ferrocarril a Manises va tindre una gran importància, perquè va permetre als fabricants de Manises donar eixida als seus productes, com també rebre les matèries primeres. Estos murals ceràmics són obra de l’artesà maniser Francisco Romero Botet.

MANISES2
AVINGUDA BLASCO IBÁÑEZ

Avinguda que constituïx una artèria principal del municipi on podem veure: la creu amb incrustacions ceràmiques sobre la pedra, monument al ceramista maniser i una gran col•lecció de monòlits ceràmics. Enfront de vostés es troba una creu de grans dimensions amb incrustacions ceràmiques sobre la pedra. És obra del ceramista maniser José Gimeno Martínez, inicialment erigida al Calvari i traslladada a este lloc el 1973. És un exemple més d’este artesà que recrea amb gran mestria la ceràmica popular dels segles XVIII i XIX. Este monument es va construir en record de les víctimes de la Guerra Civil. A la dreta i uns metres més cap avant, trobem el monument al ceramista maniser i, en especial, al senyor José Gimeno Martínez, artesà exemplar que va destacar entre 1920-1970 en la recuperació per a Manises de la ceràmica popular dels segles XVIII i XIX, mitjançant la investigació de fórmules i pràctiques desaparegudes de caràcter tradicional. Amb el seu treball i creativitat l’artesà José Gimeno va fer que la ceràmica valenciana recobrara el seu prestigi. Este monument, inaugurat en 1969, és obra de l’escultor valencià Octavio Vicent. Al llarg de tota l’avinguda trobem una sèrie de monòlits ceràmics que, encapçalats per l’escut de Manises i una vista del municipi, ens mostren de manera gràfica tots els estadis que intervenen en el procés d’elaboració de la ceràmica, a més de la vida i obres del llorejat escriptor valencià Vicente Blasco Ibáñez, de qui rep el seu nom esta avinguda. Estos plafons ceràmics són obra de l’artesà ceramista Juan Colón Buendía, artesà que seguint el solc de José Gimeno Martínez, ha recreat a la perfecció l’estil de la taulelleria valenciana dels segles XVIII i XIX.

Més informació:

Tourist Info Manises
manises@touristinfo.net
Tel.961525609

RECORRIDO MONUMENTAL POR MANISES, LA CIUDAD DE LA CERÁMICA

PARQUE LOS FILTROS

Recibe su nombre por encontrarse en lo que años atrás, concretamente en 1850, fue el intento de construcción de una planta potabilizadora, cuyo fin era suministrar agua potable a la capital y a los pueblos del entorno, para así intentar erradicar las epidemias y la peste Este complejo sirvió durante más de 60 años para abastecer de agua depurada, según los conocimientos técnicos de la época, a Valencia capital.
Este complejo se estructuraba mediante unas grandes balsas de decantación y una serie de filtros por los cuales circulaba el agua hasta un primer depósito. Hoy en día, el único espacio que se conserva del complejo original, ha sido convertido, después de restaurado, en sala de exposiciones.
En esta construcción destaca la utilización del ladrillo caravista y se puede admirar una importante muestra de la ingeniería civil del siglo XIX adaptada a un uso industrial, en la que participó el famoso ingeniero Ildenfonso Cerdá. Las balsas y filtros existentes, ya sin uso, dieron paso en 2003 a este parque en el que se integran: El “Parc Temàtic d’Història Valenciana”: Una zona de ajardinamiento en la que se han colocado una serie de paneles cerámicos, con ilustraciones del personaje de cómic valenciano Pumby, que nos ofrecen una visión cronológica de la historia de la Comunitat Valenciana comenzando en la Edad de Piedra y concluyendo en el siglo actual. Y la mencionada “Sala d’Exposicions Els Filtres”, cuya entrada se encuentra al final del parque y en la que se celebran exposiciones temporales de arte.

manises puerta 3
PLAZA CORAZÓN DE JESÚS

Situada en el casco antiguo de Manises, se la conoce también como “Antiga Plaça del Mercat”, por ser el lugar donde se realizaba antiguamente el mercado. Cuenta con una zona ajardinada y un espacio para realizar actuaciones al aire libre.

CASA DE CULTURA Y JUVENTUD

La Casa de Cultura y Juventud, es un edificio que data del año 1928. En un primer momento fue convento de la Congregación Religiosa de las Carmelitas Descalzas, procedentes de Lloret de Mar (Gerona), donde se habían instalado después de su expulsión de Méjico por causa de la revolución del año 1916, hasta que en el año 1984 fue adquirido por el Ayuntamiento de Manises para el actual fin.
Edificio de dos plantas de estilo neogótico que cuenta con un interesante claustro con arrimaderos de azulejos de la época y una muy bien proporcionada capilla con bóveda de arcos ojivales, hoy en día dedicada a auditorio y sala de conferencias. En la actualidad este edificio es la sede central de la Fundación Municipal de Cultura y Juventud, organismo autónomo del Ayuntamiento de Manises y que gestiona la Casa de Cultura, el Auditorio Germanies, las Bibliotecas Públicas Municipales, el Centro de Información Juvenil y la Radio Municipal de Manises. En el exterior y rodeando a la misma encontramos el Jardín “El Boscany”, Jardín que destaca por la decoración de su cerramiento. Se han colocado una serie de paneles cerámicos representativos de juegos infantiles. Estas decoraciones son obra del taller manisero Gimeno Ríos y fueron realizadas en 2003. Los murales son reproducción de los ya desaparecidos y que antiguamente podían verse en la plaza de España de Manises. En ellos se escenifican escenas de juegos tradicionales valencianos, temática acorde con el carácter lúdico del lugar. Entre los juegos que se representan aparecen “el canut”, “el joc del burro”, “la pilota a llargues”, “el pet i tou”, “el marro furtat”, “pelant panolles”…

PARQUE DEL FERROCARRIL

Parque infantil decorado con murales cerámicos que representan la historia del ferrocarril de Manises, desde sus inicios en 1889 con las locomotoras de vapor. La llegada del ferrocarril a Manises tuvo una gran importancia, pues permitió a los fabricantes de Manises dar salida a sus productos, al igual que recibir sus materias primas. Estos murales cerámicos son obra del artesano manisero Francisco Romero Botet.

AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ

Avenida que constituye una arteria principal del municipio en la que podemos ver: Cruz con incrustaciones cerámicas sobre la piedra, monumento al ceramista manisero y una gran colección de monolitos cerámicos. Frente a ustedes se encuentra una cruz de grandes dimensiones con incrustaciones cerámicas sobre la piedra. Es obra del ceramista manisero José Gimeno Martínez, inicialmente erigida en el Calvario y trasladada a este lugar en 1973. Es un ejemplo más de este artesano que recrea con gran maestría la cerámica popular de los siglos S.XVIII y XIX.
Este monumento se construyó en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil. A la derecha, y unos metros más hacia delante, encontramos el Monumento al ceramista manisero, y en especial a Don José Gimeno Martínez, artesano ejemplar que destacó entre 1920-1970 en la recuperación para Manises de la cerámica popular de los siglos XVIII y XIX, mediante la investigación de fórmulas y prácticas desaparecidas de carácter tradicional. Con su trabajo y creatividad el artesano José Gimeno hizo que la cerámica valenciana recobrara su prestigio. Este monumento, inaugurado en 1969, es obra del escultor valenciano Octavio Vicent. A lo largo de toda la Avenida encontramos una serie de monolitos cerámicos que, encabezados por el escudo de Manises y una vista del municipio, nos muestran de manera gráfica todos los estadios que intervienen en el proceso de elaboración de la cerámica, además de la vida y obras del laureado escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, del que recibe su nombre esta avenida.
Estos paneles cerámicos son obra del artesano ceramista Juan Colón Buendía, artesano que siguiendo la estela de José Gimeno Martínez, ha recreado a la perfección el estilo de la azulejería valenciana de los siglos XVIII y XIX.

Más información:
Tourist Info Manises
manises@touristinfo.net
Tel.961525609