Blog

Seguint les directrius oficials i en especial les de la Diputació de València per a la Contenció del COVID-19, el Patronat de Turisme de València ha desenvolupat un protocol per garantir la prestació dels seus serveis i la seguretat dels seus treballadors i treballadores.

Per la qual cosa si necessiteu contactar amb nosaltres ho podeu fer per:

– Correu electrònic: publicacions.turisme@dival.es
– Fent servir les xarxes socials.