Blog

Moros i Cristians d’Oliva 2016

Del 21 al 24 de juliol Oliva celebra una de les seues festes més arrelades i populars: els Moros i Cristians. La ciutat es trasllada uns quants segles arrere per a reviure, amb aire de festa, les batalles que s’hi van entaular durant la Reconquesta. Es tracta d’una festa amb components lúdics clars, de representació teatral i de tradició musical que l’han feta convertir-se en una celebració reconeguda, oberta i participativa.

Els Moros i Cristians d’Oliva estan declarats d’Interès Turístic de la Comunitat Valenciana, un reconeixement a la trajectòria d’algunes dècades i algunes etapes, presumiblement des del segle XVI, i al bon fer i el treball conscient i acurat de la festa.

Moros Oliva 5 València Turisme

Durant les festes, els participants s’organitzen en comparses dins del bàndol moro o el cristià. Cadascuna de les quals té una cabila on es reuneixen, dinen, sopen i fan festa tots els seus membres.

Les cabiles omplin la ciutat d’ambient a ritme de marxes i pasdobles. Són constants les visites entre elles, acompanyades de xarangues i molta improvisació, amb moments divertits i jovials.

Els Moros i Cristians és una festa per a totes les edats en la qual participen xiquets, joves i no tan joves. Durant quatre dies se succeeixen multitud d’actes perquè la ciutat no s’avorrisca ni un segon.

Actes més populars

Els actes més populars són el Pregó, el dijous 21, que dóna el tir d’eixida a les festes; enguany a càrrec de l’esportista oliver Juanra Pous, campió del món de 800 m en categoria veterans. El mateix dijous és la Nit de l’Olla. Les cabiles obrin les portes i molts simpatitzants hi sopen al costat dels membres de les comparses per a celebrar que Oliva ja està de festa.

En totes les cabiles es prepara una olla tradicional, un plat tradicional deliciós cuinat en olles especials i amb molta cura, que dóna forces per a una nit llarga de festa i alegria. En finalitzar el sopar, comença la desfilada informal, en la qual tot es torna una mica boig i la diversió para el ritme del rellotge.

El divendres 22, al capvespre, té lloc l’Entrada Cristiana. Les comparses del bàndol cristià s’engalanen per a desfilar per la ciutat i acompanyar l’ambaixador i el capità en la seua conquesta de la ciutat. Es tracta d’un espectacle preciós de color i música enriquit amb ostentació i animals exòtics. Després de l’entrada, les comparses sopen a les seues cabiles, baixen a la platja i allarguen la festa fins a la matinada, quan té lloc el Desembarcament, una bonica representació de la batalla en què el capità del bàndol moro ix victoriós en la conquesta de la ciutat.

I el dissabte 23, al capvespre, és el torn de l’Entrada Mora, en què les comparses es posen les millors gales i desfilen per la ciutat al ritme solemne de les marxes, acompanyant l’ambaixador i el capità en una desfilada vistosa, grandiosa i plena de color a la qual s’uneixen ballets delicats i elements ornamentals imponents.

I ja el diumenge 24 té lloc la Reconquesta del castell per part del bàndol cristià. Una bonica arenga on el capità cristià dirigeix unes paraules a les tropes per a encoratjar la batalla d’arcabusseria que acaba amb la reconquesta cristiana.

Moros y Cristianos de Oliva 2016

Del 21 al 24 de julio Oliva celebra una de sus fiestas más arraigadas y populares: Los Moros y Cristianos. La ciudad se traslada unos cuantos siglos atrás para revivir, con aire de fiesta, las batallas que se libraron durante la Reconquista. Se trata de una fiesta con claros componentes lúdicos, de representación teatral y de tradición musical que la han hecho convertirse en una celebración reconocida, abierta y participativa.

Los Moros y Cristianos de Oliva están declaradas de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana, un reconocimiento a la trayectoria de varias décadas y varias etapas, presumiblemente desde el S.XVI, y al buen hacer y a un trabajo consciente y cuidadoso de la fiesta.

Moros Oliva València Turisme

Durante las fiestas, los participantes se organizan en comparsas dentro del bando moro o el cristiano. Cada una de ellas cuenta con una cábila donde se reúnen, comen, cenan y hacen fiesta todos sus miembros.

Las cábilas llenan la ciudad de ambiente a ritmo de marchas y pasodobles. Son constantes las visitas entre ellas, acompañadas de charangas y muchas improvisación, con momentos divertidos y joviales.

Los Moros y Cristianos es una fiesta para todas las edades en la que participan niños, jóvenes y no tan jóvenes. Durante sus cuatros días se suceden multitud de actos para que la ciudad no se aburra ni un segundo.

Actos más populares

Los actos más populares son El Pregón el jueves 21 que da el tiro de salida a las fiestas; este año a cargo del deportista olivense Juanra Pous, campeón del mundo de 800m en categoría veteranos. El mismo jueves es la Noche del Puchero. Las cábilas abren sus puertas y muchos simpatizantes cenan junto a los miembros de las comparsas para celebrar que Oliva ya está fiesta. En todas las cábilas se prepara un tradicional Puchero, un delicioso plato tradicional cocinado con ollas especiales y con mucho esmero, que da fuerzas par una larga noche de fiesta y alegría. Al finalizar la cena, empieza el desfile informal en el que todo se vuelve un poco loco y la diversión para el ritmo del reloj.

El viernes 22 al atardecer tienen lugar la Entrada Cristiana. Las comparsas del bando cristiano se engalanan para desfilar por la ciudad y acompañar al embajador y el capitán en su Conquista de la ciudad. Se trata de un precioso espectáculo de color y música enriquecido con boatos y animales exóticos. Después de la entrada, las comparsas cenan en sus cábilas y bajan a la playa y alargan la fiesta hasta la madrugada cuando tiene lugar el hermoso Desembarco, una bonita representación de la batalla en la que el capitán del bando Moro sale victorioso en su conquista de la ciudad.

Y el sábado 23 al atardecer es el  turno de la Entrada Mora en la cual las comparsas se visten con sus mejores galas y desfilan por la ciudad al ritmo solemne de sus marchas acompañando al Embajador y al Capitán en un desfile vistoso, grandioso y lleno de color al que se unen delicados ballets y elementos ornamentales imponentes.

Y ya el domingo 24 tiene lugar Reconquista del Castillo por parte del Bando Cristiano. Una bonita arenga donde el Capitán Cristiano dirige unas palabras a sus tropas para alentar  la Batalla de arcabucería que termina con la Reconquista Cristiana.