Blog

Mocadorà, la tradició dels enamorats

La Mocadorà es tornarà a celebrar este 9 d’Octubre seguint amb la tradició valenciana.Esta tradició consistix en el fet que els hòmens regalen a les dones un mocador en què hi ha embolicats dolços fets amb massapà de distintes formes i colors que representen fruites i hortalisses de l’Horta de València.
La commemoració de l’entrada de Jaume I el Conquistador en la ciutat, va començar probablement amb el primer centenari (1338) de l’entrada a la ciutat, i, a poc a poc, se va anar convertint en una festa anual. La vespra de la festa i durant tot el dia de Sant Donís es llançaven coets. Era una festa molt sorollosa i fresca per a les autoritats de l’època que veien amb recel com els plaers carnals també es feien patents.
La tradició de la mocadorada es remunta al segle XVIII, quan després de la Guerra de Successió, els Decrets de Nova Planta van prohibir la celebració de l’entrada de Jaume I a València. Com a resposta a la prohibició borbònica, el gremi de confiters de la ciutat de València va decidir fer dolços amb forma dels petards prohibits, iniciant així un costum que s’ha mantingut fins a l’actualidad.3 Per la seua forma fàl•lica o redona recordaven els òrgans sexuals masculins i femenins. Són els cridats piuleta i tronador (nomenclatura que també té una connotació sexual molt present. Piula o piuleta (petard xicotet en espanyol) és, també, una forma vulgar d’anomenar al penis en valencià (sobretot si és xicotet) ; el tronador, és un petard més gran molt sorollós (tro en llenguatge pirotècnic castellà) , també té forma fàl•lica.
Junt amb la piuleta i el tronador també es fabricaven xicotetes fruites i hortalisses, que segons la creença popular feien referència tant a la fertilitat de l’Horta de València, com a les hortalisses que els moros van regalar a la reina Senyora Violant d’Hongria (esposa de Jaume I) .

Ja des dels començaments, els dolços anaven embolicats en un mocador i tot junt, dolços i mocador, constituïa el regal per a la dona amada. A poc a poc, el mocador va donar nom a la festivitat.
Per esta tradició, molts valencians consideren el 9 d’octubre com el dia dels enamorats (el seu Sant Valentí particular) . També és tradició que les dones conserven tots els mocadors que la seua parella els regala any rere any des que començaren a eixir.

 

La Mocadorà  se volverá a celebrar este 9 de Octubre siguiendo con la tradición valenciana.Esta tradición consiste en que los hombres regalen a las mujeres un pañuelo en el que hay envueltos dulces hechos con mazapán de distintas formas y colores que representan frutas y hortalizas de la Huerta de Valencia.

La conmemoración de la entrada de Jaime I el Conquistador en la ciudad, comenzó probablemente con el primer centenario (1338) de la entrada a la ciudad, y, poco a poco, se fue convirtiendo en una fiesta anual. La víspera de la fiesta y durante todo el día de San Dionisio se lanzaban cohetes. Era una fiesta muy ruidosa y fresca para las autoridades de la época que veían con recelo como los placeres carnales también se hacían patentes.

La tradición de la mocadorada se remonta al siglo XVIII, cuando tras la Guerra de Sucesión, los Decretos de Nueva Planta prohibieron la celebración de la entrada de Jaime I en Valencia. Como respuesta a la prohibición borbónica, el gremio de confiteros de la ciudad de Valencia decidió hacer dulces con forma de los petardos prohibidos, iniciando así una costumbre que se ha mantenido hasta la actualidad.3 Por su forma fálica o redonda recordaban los órganos sexuales masculinos y femeninos. Son los llamados piuleta i tronador (nomenclatura que también tiene una connotación sexual muy presente. Piula o piuleta (petardo pequeño en español) es, también, una forma vulgar de nombrar al pene en valenciano (sobre todo si es pequeño); el tronador, es un petardo más grande muy ruidoso (trueno en lenguaje pirotécnico castellano), también tiene forma fálica.

Junto con la piuleta y el tronador también se fabricaban pequeñas frutas y hortalizas, que según la creencia popular hacían referencia tanto a la fertilidad de la Huerta de Valencia, como a las hortalizas que los moros regalaron a la reina Doña Violante de Hungría (esposa de Jaime I).

Ya desde los comienzos, los dulces iban envueltos en un pañuelo y todo junto, dulces y pañuelo, constituía el regalo para la mujer amada. Poco a poco, el pañuelo dio nombre a la festividad.

Por esta tradición, muchos valencianos consideran el 9 de octubre como el día de los enamorados (su San Valentín particular). También es tradición que las mujeres conserven todos los pañuelos que su pareja les regala año tras año desde que comenzaran a salir.