Blog

LA “RUTA DELS CASTELLS” DEL CAMP DE TÚRIA

La “Ruta dels Castells del Camp de Túria”, dels quals destaca sobre tot el Castell de Benisanó, permet al visitant descobrir també els castells de Bétera (Castillo i “Torre Bofilla”), Serra i Olocau.

El castell millor conservat és, sense cap dubte, el de Benisanó. La visita al castell de Benisanó servirà per a comprovar personalment l’encertada restauració d’aquesta fortalesa medieval, construïda entorn d’una torre àrab. Podran conèixer les dependències on va estar reclòs el rei de França durant més de 20 dies de l’estiu de 1525, poc després que arribara amb vaixell al port de València després de ser capturat en la batalla de Pavía. A Benisanó no hem de deixar de visitar els tres portals d’accés al recinte emmurallat medieval. Els portals denominats “de Llíria”, “de Bétera” i “de València” formaven part de la línia defensiva de la muralla del segle XVI.

Des de Benisanó podem continuar aquesta ruta, en direcció a Bétera. En el centre urbà mateix d’aquesta població es troba el castell, d’origen àrab, però que explica també amb una sèrie d’elements gòtics, afegits durant el segle XV. La fortalesa (que posteriorment es va destinar a palau) es compon de quatre torres almenadas. La principal és la rectangular, existint al costat d’ella una altra torre menor i, en els extrems est i oest altres dues torres de forma semicircular. Als voltants de Bétera, en direcció a Montcada, es troba la Torre Bofilla, en el marge dret del barranc del Carraixet. Aquesta torre, de maçoneria i de planta quadrada, formava part de la línia defensiva de la ciutat de València, i va ser construïda pels àrabs cap al segle XI. Al costat d’ella es trobava una alquería, que va quedar despoblada en el segle XIV.

TorreBofillaBetera

A Serra, podem admirar diverses construccions defensives d’origen àrab. En el mateix centre del poble es troba una gran torre de vigilància, que posteriorment va quedar inclosa en el recinte de la Casa-Palacio del Senyor de la vila de Serra, i que ja està desapareguda. En la part alta de Serra es troba la torre coneguda com de “l’Ermita”, situada al final de el “carrer del Calvari”. És de planta quadrada i va ser construïda pels musulmans durant el segle XI. Les dues torres esmentades, al costat d’una tercera –trucada “de Ria”- complementaven el sistema defensiu del castell de Serra, construït també pels àrabs a la part alta d’una muntanya, des de la qual es domina no solament l’actual poble de Serra, sinó també una extensa panoràmica de les comarques del Camp de Túria i de L’Horta. De l’estructura original es conserva la torrassa principal, de planta quadrada, i del que parteixen muralles almenades.

IglesiayTorreon

A Olocau tindrem l’oportunitat de veure algunes restes del que van ser importants fortaleses. A uns tres quilòmetres del poble, i a la part alta d’una muntanya, a 375 metres d’altitud, es troba l’anomenat “Castell del Reial”. Va ser construït pels àrabs i consta de dos recintes, en els quals destaca una torre rectangular, des de la qual es dominen extensos territoris de la comarca del Camp de Túria. En el centre urbà d’Olocau es troba una altra torre defensiva, que té base piramidal. Es tracta de la “Torre de Pardines”, i està situada al costat de la “Casa de la *Senyoria”, o “dels Comtes d’Olocau”. Es recomana no abandonar Olocau sense visitar el poblat ibèric del “Puntal dels Llops” (S. III a. de C.), al que s’accedeix des de la carretera CV-25, de Bétera a Olocau, a l’altura del punt kilomètric 14’600.

———————————————————————————————————-

LA “RUTA DE LOS CASTILLOS” DEL CAMP DE TÚRIA

La “Ruta de los Castillos del Camp de Túria”, de los que destaca sobre todo el Castillo de Benisanó, permite al visitante descubrir también los castillos de Bétera (Castillo y “Torre Bofilla”), Serra y Olocau.

El castillo mejor conservado es, sin lugar a dudas, el de Benisanó. La visita al castillo de Benisanó servirá para comprobar personalmente la acertada restauración de esta fortaleza medieval, construida en torno a una torre árabe. Podrán conocer las dependencias donde estuvo recluido el rey de Francia durante más de 20 días del verano de 1525, poco después de que llegara en barco al puerto de Valencia tras ser apresado en la batalla de Pavía.

En Benisanó no debemos dejar de visitar los tres portales de acceso al recinto amurallado medieval. Los portales denominados “de Llíria”, “de Bétera” y “de Valencia” formaban parte de la línea defensiva de la muralla del siglo XVI.

Desde Benisanó podemos continuar esta ruta, en dirección a Bétera. En el centro urbano mismo de esta población se halla el castillo, de origen árabe, pero que cuenta también con una serie de elementos góticos, añadidos durante el siglo XV. La fortaleza (que posteriormente se destinó a palacio) se compone de cuatro torres almenadas. La principal es la rectangular, existiendo junto a ella otra torre menor y, en los extremos este y oeste otras dos torres de forma semicircular. En los alrededores de Bétera, en dirección a Moncada, se encuentra la Torre Bofilla, en el margen derecho del barranco del Carraixet. Esta torre, de mampostería y de planta cuadrada, formaba parte de la línea defensiva de la ciudad de Valencia, y fue construida por los árabes hacia el siglo XI. Junto a ella se hallaba una alquería, que quedó despoblada en el siglo XIV.

Castillorealmarines-Olocau

En Serra, podemos admirar varias construcciones defensivas de origen árabe. En el mismo centro del pueblo se halla una gran torre de vigilancia, que posteriormente quedó incluida en el recinto de la Casa-Palacio del Señor de la villa de Serra, y que ya está desaparecida. En la parte alta de Serra se encuentra la torre conocida como de “l’Ermita”, situada al final del “carrer del Calvari”. Es de planta cuadrada y fue construida por los musulmanes durante el siglo XI. Las dos torres mencionadas, junto a una tercera –llamada “de Ría”- complementaban el sistema defensivo del castillo de Serra, construido también por los árabes en lo alto de una montaña, desde la cual se domina no sólo el actual pueblo de Serra, sino también una extensa panorámica de las comarcas del Camp de Túria y de L’Horta. De la estructura original se conserva el torreón principal, de planta cuadrada, y del que parten murallas almenadas.

En Olocau tendremos la oportunidad de ver algunos restos de lo que fueron importantes fortalezas. A unos tres kilómetros del pueblo, y en lo alto de una montaña, a 375 metros de altitud, se encuentra el llamado “Castell del Reial”. Fue construido por los árabes y consta de dos recintos, en los que destaca una torre rectangular, desde la que se dominan extensos territorios de la comarca del Camp de Túria. En el centro urbano de Olocau se encuentra otra torre defensiva, que tiene base piramidal. Se trata de la “Torre de Pardines”, y está ubicada junto a la “Casa de la Senyoria”, o “de los Condes de Olocau”. Se recomienda no abandonar Olocau sin visitar el poblado ibérico del “Puntal dels Llops” (S. III a.C.), al que se accede desde la carretera CV-25, de Bétera a Olocau, a la altura del punto kilométrico 14’600.
Més información / más información:

– Tourist- Info “Camp de Túria” (Llíria) – Tel: 96 2793619

– Tourist Info Olocau – Tel. 962739650
www.olocau.es

– Tourist Info Serra – Tel. 961688125
www.serra.es

– Ayuntamiento Benisanó – Tel: 962780701
www.ayuntamientobenisano.es

– Ayuntamiento de Bétera. Tel: 96 1600351
www.betera.es/turismo-y-patrimonio