Blog

GÀTOVA: EL GORGO I ELS MOLINS-MIRADORS DE LA SERRA CALDERONA

Gàtova és un poble xicotet de la Serra Calderona situat en la comarca del Camp de Túria, a 560 metres d’altitud sobre el nivell del mar, i que dista 49 quilòmetres de la ciutat de València.

Gàtova es troba emplaçat en ple Parc Natural de la Serra Calderona, i el seu terme municipal ho travessa, en adreça est-oest, una de les principals senderes europees de gran recorregut –el GR-10- que uneix la Muntanya Picayo (Puçol-Sagunt), al costat del Mediterrani, amb Lisboa, en els voltants de l’Oceà Atlàntic.
EL GORGO

L’itinerari habitual de pujada al Gorgo s’inicia en les proximitats del poble de Gàtova, seguint un camí senyalitzat amb pals de fusta que indiquen “Tristán”, que és el nom d’una masia situada a uns sis quilòmetres de distància. La citada masia va pertànyer als monjos de la Cartoixa de Portaceli (Serra) i la utilitzaven com a lloc de descans en els seus desplaçaments a l’altra cartoixa existent en l’àmbit de la Sierra Calderona, la d’Ara Christi, situada en el terme municipal d’Altura.

La “Masia de Tristán” (a la qual també s’arriba amb facilitat des de Serra i Nàquera) és, doncs, un lloc clau per a servir de base en les excursions pel Parc Natural de la Serra Calderona. Els amants de la naturalesa tenen l’oportunitat d’ascendir a diferents cims de la Serra Calderona, seguint l’esmentada senda GR-10 com a eix fonamental, des del Montemayor (a 1.012 metres d’altitud, a Altura) i el citat Gorgo (907 metres, a Gàtova) o el Bec de l’Àguila (878 metres, també a Gàtova). Altres cims rellevants de la Serra Calderona són les de Rebalsadors (798 metres, a Serra), el Garbí (595 metres, a Estivella), la Mola de Segart (565 metres), Muntanya Picayo (373 metres, a Puçol) o l’Oronet (739 metres, a Serra). L’ascensió al Gorgo ens permet admirar interessants bosquets de sureres.

gtova 2

ELS MOLINS- MIRADORS DE LA CALDERONA

Un altre itinerari important ens permet recórrer els Molins de Gàtova. Destaquen els Molins de la Cella i de Bec Iranzo, que conserven pràcticament intacta tota la singular estructura d’aqueixos peculiars edificis rurals, que s’han convertit en el símbol arquitectònic de Gàtova. El Molí de la Cella es troba a 700 metres d’altitud al sud-est del poble, mentre que el Molí de Bec Iranzo (també conegut com “Cachumbito”) està a l’est del casc urbà, a 800 metres d’altitud. Tots dos molins són estructures aïllades, de forma cilíndrica, amb gruixuts murs construïts a força de blocs de pedra calcària travada amb morter de guix i terra argilenca. Després de ser restaurats tots dos molins, s’utilitzen com a miradors de la Serra Calderona. El Molí de la Cella (a poc més d’un quilòmetre del poble) s’accedeix pel Camí de Tristán. I al Molí del Bec Iranzo s’arriba pel camí del Bec de l’Àguila.
En el seu casc urbà, destaca el temple parroquial de La nostra Senyora dels Àngels (del segle XVIII), on es venera la imatge de la Verge de la Mercè, patrona de Gàtova. Destaca igualment el pont sobre el Barranquet i l’Horta del Caire, construït íntegrament amb pedra de rodé. Així mateix podem admirar les restes de l’Aqüeducte de Piñel.

Més informació:

www.gatova.es
Tel. 964126001 (Ajuntament de Gàtova)
Tourist Info Camp de Túria (Llíria): Tel. 962793619 / campturia@touristinfo.net
Centre de Visitants del Parc Natural de la Serra Calderona. Tel: 96 1681993
GÁTOVA: EL GORGO Y LOS MOLINOS-MIRADORES
DE LA SIERRA CALDERONA

Gátova es un pequeño pueblo de la Sierra Calderona situado en la comarca del Camp de Túria, situado a 560 metros de altitud sobre el nivel del mar, y que dista 49 kilómetros de la ciudad de Valencia.

Gátova se halla emplazado en pleno Parque Natural de la Sierra Calderona, y su término municipal lo atraviesa, en dirección este-oeste, uno de los principales senderos europeos de gran recorrido –el GR-10- que une el Monte Picayo (Puçol-Sagunt), junto al Mediterráneo, con Lisboa, en las inmediaciones del Océano Atlántico.

EL GORGO

El itinerario habitual de subida al Gorgo se inicia en las proximidades del pueblo de Gátova, siguiendo un camino señalizado con postes de madera que indican “Tristán”, que es el nombre de una masía situada a unos seis kilómetros de distancia. La citada masía perteneció antaño a los monjes de la Cartuja de Portaceli (Serra) y la utilizaban como lugar de descanso en sus desplazamientos a la otra cartuja existente en el ámbito de la Sierra Calderona, la de Ara Christi, situada en el término municipal de Altura.

La “Masía de Tristán” (a la que también se llega con facilidad desde Serra y Náquera) es, pues, un lugar clave para servir de base en las excursiones por el Parque Natural de la Sierra Calderona. Los amantes de la naturaleza tienen la oportunidad de ascender a diferentes cumbres de la Sierra Calderona, siguiendo el mencionado sendero GR-10 como eje fundamental, desde el Montemayor (a 1.012 metros de altitud, en Altura) y el citado Gorgo (907 metros, en Gátova) o el Pico del Águila (878 metros, también en Gátova). Otras cumbres relevantes de la Sierra Calderona son las de Rebalsadors (798 metros, en Serra), el Garbí (595 metros, en Estivella), la Mola de Segart (565 metros), Monte Picayo (373 metros, en Puçol) o l’Oronet (739 metros, en Serra). La ascensión al Gorgo nos permite admirar interesantes bosquecillos de alcornoques.

gtova 3

LOS MOLINOS- MIRADORES DE LA CALDERONA

Otro itinerario importante nos permite recorrer los Molinos de Gátova. Destacan los Molinos de la Ceja y de Pico Iranzo, que conservan prácticamente intacta toda la singular estructura de esos peculiares edificios rurales, que se han convertido en el símbolo arquitectónico de Gátova. El Molino de la Ceja se halla a 700 metros de altitud al sureste del pueblo, mientras que el Molino de Pico Iranzo (también conocido como Cachumbito) está al este del casco urbano, a 800 metros de altitud. Ambos molinos son estructuras aisladas, de forma cilíndrica, con gruesos muros construidos a base de bloques de piedra calcárea trabada con mortero de yeso y tierra arcillosa. Tras ser restaurados ambos molinos, se utilizan como miradores de la Sierra Calderona. El Molino de la Ceja (a poco más de un kilómetro del pueblo) se accede por el Camino de Tristán. Y al Molino del Pico Iranzo se llega por el camino del Pico del Águila.

En su casco urbano, destaca el templo parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles (del siglo XVIII), en donde se venera la imagen de la Virgen de la Merced, patrona de Gátova. Destaca igualmente el puente sobre el Barranquillo y la Huerta del Caire, construido íntegramente con piedra de rodeno. Asimismo podemos admirar los restos del Acueducto de Piñel.
Más información:

www.gatova.es
Tel. 964126001 (Ayuntamiento de Gátova)
Tourist Info Camp de Túria (Llíria): Tel. 962793619 / campturia@touristinfo.net
Centro de Visitantes del Parque Natural de la Sierra Calderona. Tel: 96 1681993