Blog

FES-TE UNA AUTOFOTO AMB LA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2017 AL SEU PAS PER LES COMARQUES DE VALÈNCIA I GUANYA UN EQUIPAMENT CICLISTA

«València Turisme» convoca el concurs fotogràfic «Fes-te una autofoto amb la Volta a la Comunitat Valenciana 2017 al seu pas per les comarques de València i guanya un equipament ciclista».
Podran participar en el concurs totes aquelles fotografies noves pujades a Facebook de València Turisme, entre els dies 3 i 10 de febrer del 2017, que reflectisquen autofotos als municipis de les comarques de València per les quals passarà la Volta a la Comunitat Valenciana 2017 (l’Alcúdia de Crespins, Canals, Xàtiva, Manuel, Carcaixent, Alzira, Guadassuar, l’Alcúdia, Carlet, Catadau, Llombai, Real de Montroi, Montroi, Turís, Chiva, Cheste, Loriguilla, Riba-roja de Túria, Vilamarxant, Pedralba, Llíria, Paterna, Tavernes Blanques, Meliana, Foios, Puçol, Petrés, Albalat dels Tarongers, Estivella, Torres Torres, Serra, Náquera, Bétera, Godella i València).
Per a participar en el concurs hauràs de clicar «M’agrada» en la pàgina de València Turisme en Facebook i penjar una fotografia de la teua autofoto en un municipi de les comarques de València, pel qual haja passat la Volta.
Entre els participants es farà un sorteig de manera automàtica i aleatòria per a seleccionar sis guanyadors, que obtindran un equipament ciclista de València Turisme.
Els premiats seran publicats en el compte oficial de Facebook de València Turisme.

Participa Ja

Participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC

«FES-TE UNA AUTOFOTO AMB LA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2017 AL SEU PAS PER LES COMARQUES DE VALÈNCIA I GUANYA UN EQUIPAMENT CICLISTA

Objecte, dates i àmbit
El Patronat Provincial de Turisme de València, a través del seu compte de Facebook València Turisme, organitza el concurs «Fes-te una autofoto amb la Volta a la Comunitat Valenciana 2017 al seu pas per les comarques de València i guanya un equipament ciclista», en el qual podran participar tots els usuaris de Facebook majors d’edat, que siguen seguidors de la pàgina de València Turisme en Facebook.
Descripció i mecànica de la promoció
Per a poder participar en la promoció els usuaris interessats hauran de penjar una fotografia d’una autofoto en qualsevol municipi de les comarques de València per les quals passe la Volta a la Comunitat Valenciana 2017, i clicar «M’agrada» en la pàgina de València Turisme. Les bases i les condicions del concurs estaran disponibles en www.valenciaturisme.org.
Concretament, els municipis de les comarques de València pels quals passarà la Volta a la Comunitat Valenciana 2017 són l`Alcúdia de Crespins, Canals, Xàtiva, Manuel, Carcaixent, Alzira, Guadassuar, l’Alcúdia, Carlet, Catadau, Llombai, Real de Montroi, Montroi, Turís, Chiva, Cheste, Loriguilla, Riba-roja de Túria, Vilamarxant, Pedralba, Llíria, Paterna, Tavernes Blanques, Meliana, Foios, Puçol, Petrés, Albalat dels Tarongers, Estivella, Torres Torres, Serra, Náquera, Bétera, Godella i València.

Entre els participants es farà un sorteig de manera automàtica i aleatòria per a seleccionar sis guanyadors que obtindran, cadascun, l’equipament ciclista de València Turisme.

Lloc i durada de la promoció

El present concurs solament tindrà validesa des del 3 fins al 10 de febrer del 2017, ambdues dates inclusivament.

El 13 de febrer del 2017, se seleccionaran els sis guanyadors dels sis premis, que consistiran en un equipament ciclista de València Turisme per a cada guanyador.

Premi

El premi consistirà en un equipament ciclista de València Turisme.

La relació de premiats es publicarà en el compte oficial de Facebook de València Turisme.

El guanyador haurà de posar-se en contacte amb el Patronat Provincial de Turisme, a través del correu electrònic patronato.turismo@dival.es en un termini de quinze dies des del seu anunci.

En el cas que el guanyador no conteste en el termini indicat per a acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat.

El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic, ni per cap altre premi.

Protecció de dades personals

Els participants autoritzen que les seues dades personals facilitades siguen incorporades a un fitxer el responsable del qual és el Patronat Provincial de Turisme, que les utilitzarà per a gestionar aquest concurs promocional, per a contactar amb el guanyador, lliurar-li el premi i enviar-li les comunicacions posteriors. Aquestes dades seran tractades confidencialment, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de la seua informació personal.

El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, per correu electrònic, a l’adreça patronato.turismo@dival.es

Normes de control i seguretat

El Patronat Provincial de Turisme de València es reserva la facultat d’adoptar quantes mesures resulten oportunes per a evitar qualsevol conducta de la qual se sospite que tinga per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seues normes o en perjudici d’altres participants, i la seua primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment haguera obtingut.

València Turisme es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que considere sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, a manera enunciativa i no limitadora, l’intent de registre de més d’un perfil en Facebook per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma Facebook, perquè adopte les mesures que hi corresponguen. Igualment, es reserva el dret a emprendre qualssevol accions legals que pogueren correspondre-li.

El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a descarregar i a excloure del concurs qualsevol fotografia enviada pels usuaris, quan ho considere oportú.

El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a excloure participacions que continguen elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitació de responsabilitat

– El Patronat Provincial de Turisme de València no és responsable de les interrupcions o les fallades en Internet, en les xarxes de comunicacions electròniques, en les fallades de programari o maquinari, ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En el cas que es produïsquen problemes o incidències d’aquest tipus, el Patronat Provincial de Turisme farà tot el que estiga en la seua mà per a corregir-les tan prompte com siga possible, però no pot assumir cap responsabilitat sobre aquest tema.

– El Patronat Provincial de Turisme de València exclou qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, es puguen deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i els perjudicis que es puguen deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció

– La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i el criteri interpretatiu del Patronat Provincial de Turisme de València, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, per la qual cosa la manifestació, en el sentit de la no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, el Patronat Provincial de Turisme en quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació contreta.

– El Patronat Provincial de Turisme de València es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o el funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada, si fóra necessari, per justa causa, sense que se’n derive responsabilitat alguna. No obstant açò, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina www.valenciaturisme.org, i, si escau, per altres mitjans.

El Patronat Provincial de Turisme de València farà tot el possible per a evitar que cap canvi perjudique uns participants respecte d’uns altres.

– En participar en aquesta promoció reconeixes i acceptes que els drets de propietat intel·lectual sobre els materials d’aquesta promoció corresponen al Patronat Provincial de Turisme de València, la reproducció, la distribució o la transformació no autoritzada de qualssevol materials publicitaris o promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.

– No podran participar en aquesta promoció:

a. Els empleats i les empleades del Patronat Provincial de Turisme de València.

b. Les persones que siguen cònjuges, fills, pares, i altres persones que visquen a costa de les persones indicades en la lletra anterior.

c. Qualsevol persona que, amb qualsevol títol, haja participat en la preparació de la present promoció.

Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació i l’incompliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resulte de la interpretació o compliment de les presents bases, se sotmetrà als jutjats i els tribunals de la ciutat de València.