Blog

Falles 2016

Les Falles canvien per complet la ciutat de València durant el mes de març, des del moment en què des de les torres de Serrans, amb la Crida s’invità a tot el món a participar en la festa el passat diumenge 28 de febrer.

Els dies grans de la festa arriben el dia 15 de març amb la Plantà dels més de cinc-cents monuments de cartó pedra. A partir d’ací se succeeixen una sèrie d’actes que marquen la festa, com ara l’Ofrena Floral a la Mare de Déu dels Desemparats, les mascletades, els castells de focs artificials, les despertades diàries i la l’espectacular Cremà, que tanca les festes la nit del 19 de març, en què es cremen la totalitat de les falles.

mascletà

A més de la ciutat de València, moltes altres poblacions valencianes tenen molt arrelades aquestes festes satíriques espectaculars. Entre altres destaquen les de Sagunt, Alzira, Gandia, Xàtiva, Sueca i Tavernes de la Valldigna.

A Sagunt se celebren distints actes festius, com ara la Proclamació de les Falleres Majors, les presentacions falleres, la Crida, la Plantà de les falles, l’Ofrena de Flors, l’entrega de premis a les falles i la Cremà. Els distints actes van acompanyats per la música de les cercaviles i les mascletades. A Sagunt es planten cinquanta-huit falles, entre majors i infantils.
Les Falles d’Alzira, declarades Festa d’Interés Turístic Nacional el 2005, són festes molt importants pel seu arrelament i origen centenari. Als carrers es planten més de setanta monuments. Entre els distints actes típics de la localitat de la Ribera destaquen la cavalcada de les disfresses, l’Ofrena a la Mare de Déu del Lluch o la desfilada dels pasdobles i altres actes que comencen amb la Plantà i acaben amb la Cremà.

A Gandia la primera falla de la qual es té constància es va plantar el 1876, i des de llavors, any rere any se celebren les Falles. A més de celebrar els actes fallers tradicionals, la tradició és oficiar una missa en la qual és batejat el xiquet faller que més prop naix a aquesta data i els padrins del qual són l’alcalde de Gandia i la fallera major.

A Xàtiva, la tradició de plantar falles s’inicia el 1865, any en què es va alçar el primer monument faller a la plaça de la Trinitat, i en l’actualitat és un dels municipis més importants quant a activitat fallera. Als actes propis de la setmana fallera, com són la Plantà, l’entrega de premis, les cercaviles, les mascletades, l’ofrena, etc., se sumen altres actes d’allò més variats, com ara els campionats esportius, el Mig Any Faller, els concerts, la Setmana Cultural, les paelles, etc.

Sueca també celebra les Falles, que comencen amb la Crida i que ofereixen als seus ciutadans i visitants nombrosos actes, des de les presentacions falleres, el concurs de sainets, el Dia del Xiquet i el ral•li humorístic, fins a les tradicionals mascletades, l’Ofrena i la Cremà.

Un altre dels municipis valencians que ompli els seus carrers de monuments fallers és Tavernes de la Valldigna. Aquesta localitat de la Safor té sis comissions i ofereix actes semblants als d’altres municipis valencians que acaben amb la tradicional Cremà, en la qual totes les falles es transformen en cendres.

Fotos: Turismo Valencia

Las Fallas cambian por completo la ciudad de Valencia durante el mes de marzo, desde el momento en que, desde las torres de Serranos, con la Cridà se invitó a todo el mundo a la participación en la fiesta, el pasado domingo 28 de febrero.

Los días grandes de la fiesta llegan el día 15 de marzo, con la plantà de los más de 500 monumentos de cartón piedra. A partir de ahí, se suceden una serie de actos que marcan la fiesta como la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, las mascletaes, los castillos de fuegos artificiales, las despertaes diarias y la espectacular cremà que cierra las fiestas la noche del 19 de marzo, donde arden la totalidad de las Fallas.

cremà

Además, de la ciudad de Valencia, otras muchas poblaciones valencianas tienen muy arraigadas estas espectaculares fiestas satíricas. Entre otras destacan las de Sagunto, Alzira, Gandia, Xàtiva, Sueca y Tavernes de la Valldigna.

En Sagunto, se celebran distintos actos festivos como la Proclamación de Falleras Mayores, Presentaciones Falleras, la “Crida”, la “Plantà” de las fallas, la Ofrenda de flores, la entrega de premios a las Fallas y la cremà. Los distintos actos van acompañados por la música de pasacalles y “mascletaes”. En Sagunto se plantan cincuenta y ocho fallas, entre mayores e infantiles.
Las Fallas de Alzira, declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2005, son fiestas de gran importancia por su arraigo y origen centenario. Plantan más de setenta monumentos en sus calles. Entre los distintos actos destacan actos típicos de la localidad de La Ribera como la cabalgata de los disfraces, la ofrenda a la Mare de Déu del Lluch o el desfile de los pasodobles y otros actos que empiezan con la plantà y finalizan con la cremà.

En Gandia la primera falla de la que se tiene constancia se plantó en 1876 y desde entonces año tras año se celebran las Fallas. Además de celebrar los actos falleros tradicionales es tradición realizar una misa en la que es bautizado el niño fallero que más cerca nace a esa fecha. El alcalde y la fallera mayor de Gandia son los padrinos.

En Xàtiva, la tradición de plantar Fallas se inicia en 1865, año en el que en la Plaza de la Trinitat se levantó el primer monumento fallero, siendo en la actualidad uno de los municipios más importantes en cuanto a actividad fallera se refiere. A los actos propios de la semana Fallera como plantà, entrega de premios, pasacalles, mascletaes, ofrenda, etc, se suman otros actos de lo más variado como campeonatos deportivos, mig any faller, conciertos, Semana Cultural, paellas, etc.

Sueca también celebra las Fallas que empiezan con la cridà y que ofrece a sus ciudadanos y visitantes multitud de actos desde presentaciones falleras, concurso de sainetes, el “dia del Xiquet”, el rally humorístico hasta las tradicionales mascletaes, ofrenda y cremà.

Otro de los municipios valencianos que llena sus calles de monumentos falleros, es Tavernes de la Valldigna. Esta localidad de La Safor cuenta con seis comisiones y ofrece actos similares a los de otros municipios valencianos que terminan con la tradicional cremà, en la que todas las fallas se convierten en cenizas.

Fotos: Turismo Valencia