Blog

EL BARRI MEDIEVAL DE BOCAIRENT

 

llavador

 

 

El barri medieval de Bocairent ha estat declarat conjunt històric-artístic des de l’any 1975. La seua especial orografia de cases apinyades, li dona un aspecte molt peculiar, amb els seus carrers estrets i escalonats com el carrer de les Voltes, el carrer de Sant Joan, el carrer de l’Emboç, … i placetes com la de la Cantereria o la de Sant Vicent. Hi ha tres ermites –la de Sant Joan, la de la Mare de Déu dels Desemparats i la de la Mare de Déu d’Agost– i també resulta interessant apropar-se als portals d’Agost, de Sant Blai i l’accés en forma de túnel de la Calçada Excusada.
La gran quantitat de fonts que ens trobarem per tota la zona del casc antic ens recorda la importància que ha tingut sempre l’aigua per al poble; fonts com la de Gràcia, Sant Jaume, l’Aljub, la dels Manyàs junt al Pont de Darrere la Vila, totes elles construides entre els anys 1793 i 1794.
L’Església Parroquial de Ntra. Sra. de l’Assumpció és un dels monuments més importants del municipi, construïda sobre les ruines de l’antic castell àrab. També cal mencionar els diferents miradors amb vistes al Parc Natural de la Serra de Mariola i les Covetes dels Moros. Un altre racó per a visitar és l’antic llavador recentment restaurat.
La ruta Màgica ens permet obtindre una visió exterior del casc antic i dels horts contruïts pels àrabs i que avui en dia encara estan en producció.
Una de les troballes més recents ha sigut les restes d’unes cases medievals, descobertes l’any 2008 gràcies als treballs de rehabilitació del nucli antic de Bocairent. Són de gran interés, ja que ens mostren com serien esl habitatges en el començament de la industrialització. Els treballs tèxtils es realitzaven a les mateixes cases, al temps que pervivien les feines agrícoles als horts i la cura dels animals. Hi ha un total de 4 cases amb carrer inclós datades entre els segles XVI i XIX. A la seua estructura es poden diferenciar horts, aljubs, accesos, corrals, espais per a la maquinària industrial…

 

barrio medieval-1
El barrio medieval de Bocairent fue declarado conjunto histórico-artístico nacional el año 1975. Su especial orografía de casas apiñadas le da un aspecto muy peculiar, con sus calles estrechas y escalonadas, como la calle de “les Voltes”, la calle de Sant Joan, la calle de “l’Emboç”…; plazoletas como la de la Canterería o la de Sant Vicent; ermitas como la de Sant Joan, la de Nuestra Señora de los Desamparados y la de Nuestra Señora de Agosto; portales y antiguos accesos como el “d’Agost”, el de Sant Blai o la Calzada Excusada… La gran cantidad de fuentes que nos encontraremos por toda la zona del casco antiguo, nos recuerda la importancia que ha tenido siempre el agua para el pueblo; fuentes como la de Gracia, Sant Jaume, l’Aljub, la dels Manyàs … (todas construidas entre los años 1793 y 1794).

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es un de los monumentos más importantes del municipio; construida sobre las ruinas del antiguo castillo árabe. También cabe mencionar los miradores con vistas al Parque Natural de la Sierra de Mariola y a las Covetes dels Moros. Otro elemento que se puede visitar es un antiguo lavador, recientemente restaurado.
La ruta Mágica nos permite obtener una visión desde el exterior del casco antiguo y de los huertos contruidos por los árabes y que hoy en día aún están en producción.
Uno de los hallazgos más recientes han sido los restos de unas casas medievales, descubiertas el año 2008, gracias a los trabajos de rehabilitación del núcleo antiguo de Bocairent. Son de gran interés, ya que nos muestran como serian las casas en el comienzo de la industrialización. Los trabajos textiles se realizaban en las mismas casas, al tiempo que convivian con los trabajos del huerto y el cuidado de los animales. Hay un total de 4 casas con calle incluida, datadas entre los siglos XVI y XIX. En su estructura se pueden diferenciar huertos, aljibes, accesos, corrales, viviendas para la maquinaria industrial…