Blog

DESCOBREIX EL MUSEU VALENCIÀ DE LA MEL (MUVAMEL), A MONTROI

El Museu Valencià de la Mel (MUVAMEL) es troba situat en el municipi valencià de Montroi (Ribera Alta), a tan sol 20 minuts de València per autovia. En aquest espai de 560 metres quadrats, des del qual s’albira la Torre-Castell de Montroi, el visitant pot accedir a un espai interactiu, compost per una Sala d’Exposició permanent, amb una es¬cenografia especialment creada per conèixer la història i l’evolució de l’apicultura en la nostra societat, una Sala d’Audiovisuals, una Àrea de Jocs interactius, una Sala de Tallers i una Tenda especialitzada en productes apícoles i derivats del treball de les abelles.

portadapostmontroi

El recorregut al Museu, s’inicia a través d’una esceni¬ficació en el qual apreciem un salt evolutiu de més de 25.000 anys. Un home primitiu i el seu fill recullen la mel d’un eixam situat en la copa d’un arbre amb les seues pròpies mans. En el mateix plànol podem veure a un apicultor modern, amb el seu vestit de bus, mentre manipula un rusc actual. Descriurem la importància que les diferents civilitzacions (egipcis, romans, àrabs i moriscs), han donat als productes derivats de les abelles al llarg dels anys. Un recorregut històric pel fascinant món de l’apicultura.

MUVAMEL presenta una excursió completa per a grups de cinc hores de durada, entre les localitats de Montroi i Torís.

Visita al Centre Apícola Valencià a Torís
Coneixereu una planta d’envasament de mel, des del punt de recepció de mels recentment tallades fins al seu envasament en pots de cristall per a la comercialització. En aquest centre, disposem d’una sala d’audiovisual, una exposició amb noranta metres quadrats de pa¬nells informatius amb utensilis i objectes relacionats amb l’apicultura i un apiari amb abelles “EN VIU I EN DIRECTE”, on els nens poden apropar-se a escassos centímetres de les abelles sense cap perill, gràcies a la protecció d’un cristall de seguretat.
www.centreapicolavalencia.com

Visita al Museu Valencià de la Mel a Montroi
Recorregut guiat per la sala d’exposició permanent del museu, àrea recreativa, sala d’audiovisual, taller d’activitats i tenda/exposició.
www.museovalencianodelamiel.com

muvamel-montroi3

 

Horaris:

De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.30 hores (matins); de 16.00 a 18.00 hores (vesprades)
Diumenges de 10.00 a 14.00 hores

Informació i reserves:

c/La Pau, 35 • 46193 Montroi
reservas@museovalencianodelamiel.com
Telf: 96 255 59 86

muvamel-montroi2

DESCUBRE EL MUSEO VALENCIANO DE LA MIEL (MUVAMEL) , EN MONTROI
El Museo Valenciano de la Miel (MUVAMEL) se encuentra situado en el municipio valenciano de Montroi (Ribera Alta), a tan solo 20 minutos de Valencia por autovía. En este espacio de 560 metros cuadrados, desde el cual se divisa la Torre-Castillo de Montroi, el visitante puede acceder en un espacio interactivo, compuesto por una Sala de Exposición permanente, con una escenografía especialmente creada para conocer la historia y la evolución de la apicultura en nuestra sociedad, una Sala de Audiovisuales, una Área de Juegos interactivos, una Sala de Talleres y una Tienda especializada en productos apícoles y derivados del trabajo de las abejas.

El recorrido al Museo, se inicia a través de una escenificación en la cual apreciamos un salto evolutivo de más de 25.000 años. Un hombre primitivo y su hijo recogen la miel de un enjambre situado en la copa de un árbol con sus propias manos. En el mismo plano podemos ver a un apicultor moderno, con su vestido de buzo, mientras manipula una colmena actual. Se describe la importancia que las diferentes civilizaciones (egipcios, romanos, árabes y moriscos), han dado a los productos derivados de las abejas a lo largo de los años. Un recorrido histórico por el fascinante mundo de la apicultura.

MUVAMEL presenta una excursión completa para grupos de cinco horas de duración, entre las localidades de Montroy y Turís.

Visita al Centro Apícola Valenciano en Turís
Conoceréis una planta de envasado de miel, desde el punto de recepción de mieles recientemente cortadas hasta su envasado en botes de cristal para la comercialización. En este centro, disponemos de una sala de audiovisual, una exposición con noventa metros cuadrados de paneles informativos con utensilios y objetos relacionados con la apicultura y un apiario con abejas “EN VIVO Y EN DIRECTO”, donde los niños pueden acercarse a escasos centímetros de las abejas sin ningún peligro, gracias a la protección de un cristal de seguridad.
www.centreapicolavalencia.com
Visita al Museo Valenciano de la Miel en Montroi
Recorrido guiado por la sala de exposición permanente del museo, área recreativa, sala de audiovisual, taller de actividades y tienda/exposición.
www.museovalencianodelamiel.com
Horarios:

De lunes a sábado de 10.00 a 13.30 horas (mañanas); de 16.00 a 18.00 horas (tardes)
Domingos de 10.00 a 14.00 horas
Información y reservas:
c/La Pau, 35 • 46193 Montroi
reservas@museovalencianodelamiel.com
Telf: 96 255 59 86