Blog

BICORP: ART RUPESTRE, PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Bicorp és un municipi que posseeix paratges naturals de gran bellesa, en els quals es conserven pintures rupestres de fama mundial. En la Cova de l’Aranya, es pot observar mostres esplèndides de l’art prehistòric, i que han sigut protegides per la UNESCO. Bicorp ha conservat durant milers d’anys les escenes que representen la recol•lecció de la mel que han sigut reproduïdes en llibres de text, manuals d’història de l’art i guies turístiques. La repercussió que va tenir l’acord de la UNESCO va motivar un notable increment del nombre de persones que s’acosten a Bicorp a conèixer les seues pintures rupestres.

Bicorp posseeix racons d’alt valor paisatgístic i mediambiental que es mantenen quasi verges, i en els quals podem trobar rius d’aigües fresques, netes i transparents, arbres monumentals i barrancs abruptes quasi inaccessibles en els quals creix una frondosa vegetació.

bicorp riu

El seu extens terme municipal (136 quilòmetres quadrats) comprèn també parteix del Queixal de Corts. Bicorb és a més un poble agrícola en el qual els seus veïns saben compatibilitzar perfectament el cultiu de les seues oliveres, ametlers i arbres fruiters diversos, amb la cura dels seus boscos.

Destaquen en el seu terme municipal, senderes de xicotet recorregut que permeten conèixer bona part dels bellíssims racons naturals de Bicorb: el Barranc Moreno (PR-V-173), el Bec del Frare (PR-V-236), Benedriz (PR-V-235), El Barranc Salat (PR-V-237) i el Riu Cazuma i la Gola de Lucino (PR-V-234). A més, per la Mola de Corts i pel Caroig, passa el famós GR-7, la senda europea de gran recorregut que travessa la Comunitat

Els amants de la bicicleta també disposen de rutes i itineraris per a recórrer: la ruta de la Mola, la ruta del Benefetal i del riu Frare i la ruta del Caroig. Aquest cim delCaroig, que s’alça a 1.126 metres d’altitud sobre el nivell del mar, és l’objectiu de molts excursionistes, que saben que des de l’alt d’aquesta muntanya es contemplen magnífiques panoràmiques

Entre les pintures rupestres destaquen les de la Cova de l’Aranya, així com les escenes representades en la roca en altres paratges tan bells com “el Voltor” o el “Barranc Moreno”. Els abrics de la Cova de l’Aranya “formen un dels conjunts pictòrics més cèlebres del món sencer, per l’extraordinària difusió que ha tingut l’escena de la recol•lecció de la mel allí representada…”.

cueva

La Cova de l’Aranya està prou allunyada de Bicorp (més de deu quilòmetres) i l’accés es realitza en gran part per pistes forestals. El que es recomana és concertar les visites a aquestes coves amb l’Ajuntament. L’Ajuntament de Bicorp juntament amb el Museu Valencià d´Etnologia i la Direcció general de Patrimoni Valencià, ha engegat el Centre d’Interpretació del Patrimoni de l’Ecomuseo de Bicorp, un ambiciós projecte que pretén revitalitzar l’economia local a través del nostre Patrimoni Arqueològic, Etnològic i Paleontològic.

El casc urbà de Bicorp no posseeix monuments d’especial rellevància, però sí podem indicar que és molt pintoresc, amb carrers estrets i empinades, que mantenen la trama d’una població d’origen àrab.

La gastronomia del municipi és forta i saborosa, destacant sobretot els gaspatxos. Altres plats típics són l’ “olla de pastor”, els “griñones”, “el “mojete arriero”, la carn de caça, els embotits casolans, etc. No pot oblidar-se el visitant de la mel, que ens recorda la tradició mil•lenària dels homes de Bicorp, heretada d’aquells apicultors de la prehistòria, immortalitzats en les pintures rupestres de la Cova de l’Aranya.

L’accés a Bicorp des de València i des d’Alacant ser realitza per l’Autovia València- Albacete, prenent les eixides Énguera o d’Esbubeny per a agafar la carretera comarcal CV-590, que travessa tots els pobles de la Canal (Anna, Xella, Bolbait, Quesa i Navarrés) i que conclou a Bicorp, que es troba a 85 quilòmetres de València, a 260 metres d’altitud.

Més informació:

Ecomuseo de Bicorb
Telf: 962269403
e-mail: info@ecomuseodebicorp.com

———————————————————————————————————————————————————————————–

Bicorp es un municipio que posee parajes naturales de gran belleza, en los que se conservan pinturas rupestres de fama mundial. En la Cueva de la Araña, se puede observar muestras espléndidas del arte prehistórico, y que han sido protegidas por la UNESCO. Bicorp ha conservado durante miles de años las escenas que representan la recolección de la miel que han sido reproducidas en libros de texto, manuales de historia del arte y guías turísticas. La repercusión que tuvo el acuerdo de la UNESCO motivó un notable incremento del número de personas que se acercan a Bicorp a conocer sus pinturas rupestres.

Bicorp posee rincones de alto valor paisajístico y medioambiental que se mantienen casi vírgenes, y en los que podemos hallar ríos de aguas frescas, limpias y transparentes, árboles monumentales y barrancos abruptos casi inaccesibles en los que crece una frondosa vegetación.

Su extenso término municipal (136 kilómetros cuadrados) comprende también parte de la Muela de Cortes. Bicorp es además un pueblo agrícola en el que sus vecinos saben compatibilizar perfectamente el cultivo de sus olivos, almendros y árboles frutales diversos, con el cuidado de sus bosques.

Destacan en su término municipal, senderos de pequeño recorrido que permiten conocer buena parte de los bellísimos rincones naturales de Bicorp: el Barranco Moreno (PR-V-173), el Pico del Fraile (PR-V-236), Benedriz (PR-V-235), El Barranco Salado (PR-V-237) y el Río Cazuma y la Gola de Lucino (PR-V-234). Además, por la Muela de Cortes y el Pico del Caroig, pasa el famoso GR-7, el sendero europeo de gran recorrido que atraviesa la Comunitat.

r_o_cueva_arana_pinturas_rupestres_bicorp_t4600611.jpg_369272544

Los amantes de la bicicleta también disponen de rutas e itinerarios para recorrer: la ruta de la Muela, la ruta del Benefetal y del río Fraile y la ruta del Caroig. Esta cumbre del Caroig, que se alza a 1.126 metros de altitud sobre el nivel del mar, es el objetivo de muchos excursionistas, que saben que desde lo alto de dicha montaña se contemplan magníficas panorámicas

Entre las pinturas rupestres destacan las de la Cueva de la Araña, así como las escenas representadas en la roca en otros parajes tan hermosos como “el Buitre” o el “Barranco Moreno”. Los abrigos de la Cueva de la Araña “forman uno de los conjuntos pictóricos más célebres del mundo entero, por la extraordinaria difusión que ha tenido la escena de la recolección de la miel allí representada..”.

La Cueva de la Araña está bastante alejada de Bicorp (más de diez kilómetros) y el acceso se realiza en gran parte por pistas forestales. Lo que se recomienda es concertar las visitas a estas cuevas con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Bicorp junto con el Museu Valencià d´Etnologia y la Dirección General de Patrimonio Valenciano, ha puesto en marcha el Centro de Interpretación del Patrimonio del Ecomuseo de Bicorp, un ambicioso proyecto que pretende revitalizar la economía local a través de nuestro Patrimonio Arqueológico, Etnológico y Paleontológico.

El casco urbano de Bicorp no posee monumentos de especial relevancia, pero sí podemos indicar que es muy pintoresco, con calles estrechas y empinadas, que mantienen la trama de una población de origen árabe.

gaspatxos

La gastronomía de Bicorp es recia y sabrosa, destacando sobre todo los gazpachos. Otros platos típicos de Bicorp son la “olla de pastor”, “los griñones”, “el mojete arriero”, la carne de caza, los embutidos caseros, etc. No puede olvidarse el visitante de la miel, que nos recuerda la tradición milenaria de los hombres de Bicorp, heredada de aquellos apicultores de la prehistoria, inmortalizados en las pinturas rupestres de la Cueva de la Araña.

El acceso a Bicorp desde Valencia y desde Alicante ser realiza por la Autovía Valencia- Albacete, tomando las salidas Enguera o de Esbubeny para coger la carretera comarcal CV-590, que atraviesa todos los pueblos de la Canal (Anna, Chella, Bolbaite, Quesa y Navarrés) y que concluye en Bicorp, que se halla a 85 kilómetros de Valencia, a 260 metros de altitud.

Más información:

Ecomuseo de Bicorp
Telf: 962269403.
e-mail: info@ecomuseodebicorp.com

www.bicorp.es