Ajudes i subvencions 2020

Nota aclaridora subvencions 2020

Bases reguladores de les subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la província de València, per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19, potenciant el consum de productes i experiències turístiques.

  • Data d’inici de presentació de sol·licitud: 20-06-2020
  • Data fi de presentació de sol·licitud: 04-07-2020

 

Bases reguladores de les subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València, per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19, potenciant el consum de productes i experiències turístiques.

  • Data d’inici de presentació de sol·licitud: 19-06-2020
  • Data fi de presentació de sol·licitud: 03-07-2020

 

 

Bases reguladores de les subvencions destinades a mancomunitats i associacions de municipis de la província de València, per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19, potenciant el consum de productes i experiències turístiques.

  • Data d’inici de presentació de sol·licitud: 20-06-2020
  • Data fi de presentació de sol·licitud: 04-07-2020