Ajudes i subvencions 2019

Convocatòria 4/2019: Concessió d’ajudes econòmiques destinades a ajuntaments dels municipis costaners de la província de València per a la realització d’activitats que contribuïsquen a la desestacionalització i dinamització turística d’aquests.

Presentació de sol·licituds:

Justificació

Termini de presentació de sol·licituds:25 de juliol de 2019

Termini justificació:

Activitats del 1/01/19 al 30/06/19, el 15/10/2019

Activitats del 1/09/19 al 31/12/19, el 15/01/2020

______________________________________________________________________

Convocatòria 3/2019: Concessió d’ajudes econòmiques destinades a ajuntaments de la província de València per a la realització i/o reposició d’infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, històric-artístic i mediambiental.

Presentació de sol·licituds:

Justificació

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de juliol de 2019

Termini justificació:30/11/19

Resolució

Resolució concessió ajudes infraestuctures

______________________________________________________________________
Convocatòria 1/2018: Línia de subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la província de València per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

Presentació de sol·licituds:

_______________________________________________________________________

Convocatòria 2/2019: Línia de subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes de creació de productes turístics.